Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Một Chút Để Suy Nghĩ

Hoa Hạ đăng bài. Lần xem: 196

<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/DqsWSDdtQ9I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


Quà Tặng Cho Cuộc Sống -

Cầu Xin

Tuệ Nhân - Chùa Hương Đạo


Con cầu xin Thượng Đế lấy đi mọi sự đau khổ của con.
Ngài đáp, không. Đó không phải việc của Ta mà là tự con phải biết tránh những gì đem lại sự đau khổ ấy.
Con cầu xin Thượng Đế làm cho đứa con tật nguyền của con trở nên toàn vẹn.
Ngài đáp, không. Linh hồn cô ấy lúc nào cũng nguyên vẹn, còn thể xác chỉ là giả tạm.

Con cầu xin Lão Tiên lấy đi mọi sự đau khổ của con.

Ngài đáp, không. Đó không phải việc của Ta mà là tự con phải biết tránh những gì đem lại sự đau khổ ấy.


Con cầu xin TLão Tiên làm cho đứa con tật nguyền của con trở nên toàn vẹn.

Ngài đáp, không. Linh hồn cô ấy lúc nào cũng nguyên vẹn, còn thể xác chỉ là giả tạm.

Con cầu xin Lão Tiên ban cho con tính nhẫn nại.

Ngài đáp, không. Nhẫn nại là kết quả của sự chịu đựng, nó không thể ban cho mà là học hỏi được.

Con cầu xin Lão Tiên cho con hạnh phúc.

Ngài đáp, không. Ta chỉ có thể cho con ân điển, nhưng hạnh phúc hay không là tùy thuộc vào con.

Con cầu xin Lão Tiên miễn cho con sự đau thương.

Ngài đáp, không. Sự thương đau mới lôi kéo con ra khỏi sự chú ý về vật chất và đưa con đến gần bên ta hơn.

Con cầu xin Lão Tiên làm cho sự tu hành của con được viên mãn.

Ngài đáp, không. Con phải tự mình tinh tấn, nhưng Ta sẽ cắt tỉa để cho con đạt thành quả.

Cầu xin Ngài cho con tất cả mọi thứ để con có thể hưởng thụ cuộc sống.

Lão Tiên đáp, không. Ta sẽ cho con sự sống để con hưởng thụ mọi thứ.

Vậy xin Ngài giúp con Yêu Thương kẻ khác nhiều như là Ngài yêu thương con.

Lão Tiên trả lời... À ha, cuối cùng con đã hiểu được ý của Ta.


Nếu muốn được yêu thương thì trước tiên chúng ta phải biết thương yêu kẻ khác.


<marquee >Cám ơn Đời mỗi sáng mai thức dậy, Ta có thêm một ngày nữa để Yêu Thương </span></marquee>


Sưu tầm
You need to be logged in to comment