Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Martin Nguyễn hạ đo ván vô địch Trung Cộng

p324530 đăng bài. Lần xem: 320

Em ơi, chợt nhớ tới câu "chích luân bất phản, phiến giáp bất hoàn; sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ" (Hoàng Đế Quang Trung)

...Đánh cho nó chích luân bất phản.
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn.
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ...

...Đánh cho nó ngựa xe tan tác
Đánh cho nó manh giáp chẳng còn
Đánh cho nó biết nước Nam anh hùng có chủ..

Martin "The Situ-Asian" Nguyễn, người Úc gốc Việt.

You need to be logged in to comment