Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Nói gì cho tôi nghe đi vài tiếng tâm tình

Trần Vấn Lệ đăng bài. Lần xem: 44

Người xưa không có kính thiên văn, không có đài viễn vọng...mà họ biết ngoài khơi nổi sóng, rằm tháng Mười trời tối trước hoàng hôn...

Người xưa nói nhiều câu nghe hoảng hồn: Tháng Năm chưa nằm thì sáng, tháng Mười chưa cười thì tối...

Người xưa mất hết rồi làm sao mình hỏi: Ba Má không học bằng con sao Ba Má giỏi hơn con? Ông Nội, bà Nội, ông Ngoại, bà Ngoại, Cô, Dì, Chú, Bác...những người thương...đang ở đâu? Thiên Đường hay Địa Ngục?

Ba ngàn biển ta bà lúc nhúc, những tòa nhà cao xây dựng để làm chi? Những công nhân lầm lũi đi, về, những ngọn đèn dầu tỏ, mờ, ảm đạm!

Bà Mẹ Việt Nam chỉ biết buổi chiều của Bà rất xám, cầm lá cờ nào cũng nặng ưu tư: Tại sao lại có sao in giữa lá cờ? Tại sao ba vệt đỏ giống ba con rồng không có cánh?

Có lá cờ nào cầm lên không nặng? Nặng là sao? Là sạo sự chớ gì? Tại sao ba que lại biểu hiệu Quốc Kỳ? Ông Thiệu hứa gì mà đi qua Anh, qua Mỹ?

Vũ Hoàng Chương nói: "Lũ Chúng Ta Sinh Lầm Thế Kỷ...", Ông mô chừ? Rốn Bể Kiều Thu? Ai đi vào rừng U Minh, đi hái trái mù u, thả lăn coi có hết đường Xích Đạo?

Chị Nguyệt Nga của tôi đêm nay mặc áo...áo màu vàng, áo lụa Mã Châu. Tôi nhìn trăng rồi nhìn nước chảy qua cầu, nhớ, nhớ lắm nhà thơ Hàn Mạc Tử:

"Trăng nằm sóng soãi trên nhành liễu, lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe!". Tôi muốn đưa tay che / cái khuôn vàng...thước ngọc!

Viết những dòng này mà sao tôi khóc? Rằm tháng Mười rồi là hết thêm một năm! Chưa hết một ngày mà chưa kịp đi nằm...Chưa hết một đời mà thơ như Cáo Phó!

Tôi hỏi một em nhò: "Trường Bùi Thị Xuân / mình giờ đổi tên rồi phải không? Nó đưa tay gạt hai dòng nước mắt: "Dạ, thưa Thầy tên mới: Bùi Thị Thu!".

Tôi lăn trái mù u... Một đám mây bay qua / trăng mờ / ảo vọng...Hỡi những bạn vượt biên có ai còn sống / nói gì cho tôi nghe đi, vài tiếng tâm tình...

Trần Vấn Lệ
You need to be logged in to comment