Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Người Hái Nắng

TamVoLe đăng bài. Lần xem: 47

Viết cho Loan Anh

Trèo lên dốc đá (Am) tôi tìm nắng. Nhìn xuống mù sương (E) vương lủng sâu. Còn có trên cao (F) nhiều mây trắng (Am). Và chân (Em) mỗi bước nặng thêm sầu.(Am)

Trèo lên dốc đá (Dm) tôi tìm gió. Dòm thấy rừng mây (E) phủ núi xanh. (Am) Còn có ngàn cây (F) rung nhịp thở. Và tôi mỗi bước một mong manh. (E)

Trèo lên dốc đá (Am) tôi tìm suối. Vạch đám vi lao (Em) che kín đồi. Buồn giống chim rừng (C) kêu hấp hối. Và thêm mỗi bước (Em) một xa xôi.

Ôi con đường dốc (Am) không đường nắng. Xanh lá nằm co (E7) chẳng gió trêu (Am). Buồn thấm vào tim (, mơ người đến. Chiều buông sỏi đá trổ rong rêu.
You need to be logged in to comment