Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Quay Về

Trầm Nguyên đăng bài. Lần xem: 358

Tôi không còn em nữa
Em tôi không cần tôi nữa
Mưa xuôi về cuối sông
Lòng tôi chỉ có mùa Đông

Mây suốt đời bay mãi
Nên chi duyên tình ngang trái
Yêu cam nhận nổi đau
Còn hơn hối tiếc về sau

Thành tôi quay về với tình
Tình lỡ, tình điên
Tình bỏ tình trong lặng yên

Buồn tôi quay cuồng với đời
Đời khắc nghiệt thêm
Rồi cuối là tôi một mình
You need to be logged in to comment