Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

" Tháng Tư Ngồi Nhớ Một Ngày"

Trạch Gầm đăng bài. Lần xem: 250

Thơ :Trạch Gầm
Nhạc và Tiếng hát: Nguyễn Hữu Tân
Slideshow:Vọng Ngày Xanh


YouTube - Tháng Tư Ngồi Nhớ Một Ngày - thơ Trạch Gầm-Nguyễn Tân
You need to be logged in to comment