Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Sự Thật Đau Lòng

p324530 đăng bài. Lần xem: 183

[​IMG]


Chúng tôi có khả năng để mắt đến ....

... hàng triệu người...

... trừ khi, dĩ nhiên, bạn làm việc cho chúng tôi....

... trog trường hợp đó, chúng tôi đếch biết bạn đang làm gì
You need to be logged in to comment