YeuThuong 14 tháng Ba 2010
Tâm là một điểm tuy nhỏ nhưng quan trọng, nên người ta mới gọi là tâm điểm.

Tâm của con người càng quan trọng hơn vì nó nói lên nhân cách của một con người:

- Tâm lệch lạc thì cuộc sống nghiêng ngả, đảo điên.
- Tâm gian dối thì cuộc sống bất an.
- Tâm ghen ghét thì cuộc sống chứa đầy hận thù...
- Tâm đố kỵ thì cuộc sống mất vui.
- Tâm tham lam thì cuộc sống điêu ngoa, dối trá…

Cho nên, ta không những đem Tâm của mình đặt ngay trên ngực để yêu thương mà còn:

- Đặt trên tay để giúp đỡ người khác.
- Đặt trên mắt để nhìn thấy nổi khổ của tha nhân.
- Đặt trên chân để mau mắn chạy đến với người cùng khổ.
- Đặt trên miệng để nói lời an ủi với người bất hạnh.
- Đặt trên tai để biết nghe lời than trách, góp ý của người khác.
- Đặt trên vai để biết trách nhiệm và chia sẻ trách nhiệm với vợ chồng, với anh em, chị em.

Thân xác không tim thì thân xác chết.
Làm người không có Tâm thì cuộc sống chỉ có hận thù và là mối nguy hiểm cho mọi người.

*****

Cám ơn bài viết hay
Dạ, Yeuthuong sẽ đem Tâm đặt ngay trên ngực để yêu thương....
@YeuThuong
Mar14/2010