Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Ta Chờ Nhé Em

phuyen đăng bài. Lần xem: 441


Lầu thơ riêng một mình ta
Đêm trường lữ khách nhớ nhà thương quê:
Từ ngày mất lối quay về
Mỗi câu thơ một lời thề chưa nguôi
Tang điền khắp nẻo quê ơi!
Thêm đau thêm đớn cuộc đời lưu vong
Bao giờ hỡi núi hỡi sông
Thơ thôi ướt lệ lòng không u sầu?
Bấy giờ ta gọi tên nhau
Vần thơ nối nhịp bắc cầu em qua
Trăng nghiêng trên luống hoa cà
Mười thương chín nhớ ca dao ru tình

Phú Yên


www.phuyen-mactranlan.blogspot.com
You need to be logged in to comment