Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Tháng Tư Mờ Tỏ Một Ý Thơ

phuyen đăng bài. Lần xem: 335

Tháng Tư khói lửa ai còn nhớ?
Đốt đuốc mà soi rõ mặt nhau!
38 năm qua mờ nhân ảnh
Còn không khoé mắt giọt lệ sầu?

Tháng Tư đất nước màu đen tối
Người đã chết rồi, một nỗi oan!
Dẫu biết sinh ra đều có phận
Những người còn sống đứng quay ngang!

Tháng Tư ai khắc lên bia đá
(Chưa đến trăm năm bia đã mòn!)
Tổ quốc nằm trong tay Quỷ Đỏ
Xênh xang áo gấm hỏi nhục không?

Tháng Tư này, Tháng Tư sau nữa
Cứ kéo dài thêm nỗi xót xa
Mẹ Việt Nam ơi, còn hay mất!?
Đêm trường, di điểu lạc đàn bay!...


Mạc Trần Lan

Cuối Tháng 4, 2013
You need to be logged in to comment