Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Trong lòng anh, em là hoa bảy màu kỳ diệu của cuộc sống...

p324530 đăng bài. Lần xem: 605

Hoa cầu vồng bảy màu được trồng trong vườn hoa River Flowers và vườn hoa Zandbergen & Zn (Netherland). Mỗi cánh hoa mang một màu khác nhau, màu được bơm vào phía dưới bầu hoa, cánh hoa hấp thụ màu được tiêm vào và có màu sắc như vậy.

Hình của River Flowers:

[​IMG]
[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]


*** 1600 ***
You need to be logged in to comment