Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Tung Cờ!

Sóc Lanh Lợi đăng bài. Lần xem: 380

Tám mươi lăm năm lướt qua
Mùi thời gian thơm hương … Hướng Đạo!
Một đời người là trường thọ vượt xa
Nhưng lịch sử chỉ là một phút ngắn!

Tám mươi lăm năm
Lướt thác ghềnh xông thẳng
Vượt đèo cao dốc núi biển khơi.
Ngọn gió có khi ngút tắt vận trời,

Khi hoan hỷ thổi tràn rừng bạt núi!
Hướng Đạo đó, một phong trào run rủi
Vượt thời gian cùng dân tộc đứng lên
Khi quê hương tan tóc đạn tên

Người Hướng Đạo vững bền luôn tiến bước!
Từ quốc nội tung năm châu ngọn đuốc
Hoa Huệ xinh toàn thế giới Việt Nam!
Tám mươi lăm năm chỉ là mốc thời gian

Hướng Đạo Việt tung cờ toàn thế giới!

Mùa Thu 2015

Sóc Lanh Lợi
You need to be logged in to comment