Lý Bá 12 tháng Chín 2011
Dưới đây là những lý do Trung cộng "ngại", chưa đánh Việt Nam

-Trung cộng sợ Mỹ, Nhựt, Ấn Độ và Đại Hàn tập kích.

-Trung cộng thấy rằng đã nắm đầu 14 tên chóp bu trong cái gọi là bộ chính trị đảng cộng Việt rồi.

-Trong nước, Trung cộng đang rối beng: các sắc dân thiểu số gây rối, các người nghèo gây loạn, các tên trong trương ương đảng giành ăn, thanh niên Tàu sợ chết (mất giống vì là độc đinh-con một)

-Các nước Phi Châu mà Trung cộng thọc bàn tay lông lá vào như Lybia, Syria đã và đang sụp đổ.

-Túi Dầu tại Biển Đông quá vĩ đại: nhiều nước muốn khai thác, nhiều nước muốn chia phần. Các nước trên thế giới như Mỹ, Nga, Nhựt, Đại Hàn, Singapore, Ấn Độ và Liên Âu đâu có để yên cho Trung cộng "múa gậy vườn hoang".

Ở đời, Có Lợi thì đến. Dầu là Vàng. Biển Đông của Việt Nam có rất nhiều dầu. Thiên hạ sẽ đến và sẽ tìm cách khai thác.

Trung cộng hù đủ thứ.

Đoạn kết của bài trên:

" Tóm lại hai nước Trung Việt tồn tại tai họa âm ỉ chiến tranh. Cuộc chiến này có bùng nổ hay không quyền chủ động nằm trong tay Trung Quốc, nhưng cũng chủ yếu quyết định bởi sự thể hiện bước tới của Việt Nam. Nếu phía Việt Nam không tiếp nhận hành động thiện ý hòa bình giải quyết tranh chấp của Trung Quốc, tiếp tục diễn trò “vác núi qua sông” [chỉ một việc không thể làm nổi] để đạt được mục đích “ỷ thế yếu lấn kẻ mạnh” thì một khi Trung Quốc buộc phải dùng vũ lực thì một lần nữa, họ sẽ bị đả kích nặng nề. Trong những cái khó tránh khỏi đó, tin tưởng là quân "giải phóng nhân dân" hùng mạnh hoàn toàn có khả năng giành được thắng lợi cuối cùng và cũng tin là phần lớn nhân dân Việt Nam không muốn chiến tranh lại xảy ra."

Lời văn lủng củng. Cai gì mà "vác núi qua sông"? Cái gì mà "ỷ thế yếu lấn kẻ mạnh"? Nói ngược, nói ngạo mà cũng nói! Lại tỏ ra "ta đây" biết rành tâm lý dân Việt Nam nữa chớ: "phần lớn nhân dân Việt Nam không muốn chiến tranh.."

Trung cộng là kẻ hiếu chiến nhứt trên thế giới. Sở dĩ Trung cộng "chưa" đánh Việt Nam là vì Sợ: Tàu sẽ thua và bị xé nát thành 5-7 mảnh.

Trung cộng là Kẻ Thù của cả Thế Giới, không riêng của một nước nào.

Cả thế giới sẽ diệt Trung cộng như cả thế giới đã diệt phát xít vì Trung cộng là phát xít-mafia-cộng sản.

Lý Bá