Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!
Color
Background color
Background image
Border Color
Font Type
Font Size
  1. Blog là cái gì???
    Để làm gì???
    Ai không biết xin vui lòng giải thích giùm, Cù cảm tạ nhiều.
    Người biết rồi xin... đừng nói vả rất nhiều cảm tạ.
    Hì, hì... :) :)