Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!
Color
Background color
Background image
Border Color
Font Type
Font Size
 1. Vĩ tuyến mười bảy, Sông Bến Hải, Cầu Hiền Lương.


  Cầu Hiền Lương giờ người qua lại
  Nhưng lòng người vẫn cách trở ngăn sông
  Tôi với anh chung giòng máu Lạc Hồng
  Giờ đau đớn quay lưng vì lý tưởng

  Người bên đó, tôi bên đây
  Chiếc cầu nhỏ hẹp nhưng dầy chông gai
  Tình sông tình nước đong đầy
  Sao không chung hướng, chung lòng người ơi

  Vết đau rướm máu đỏ tươi
  Người vô tình cắt, rã rời tâm tư
  Làm sao có thể chối từ
  Nổi đau gậm nhấm từ ngày giặc vô.


  Nỗi đau còn đó không nguôi !
  Người ơi còn nhớ không người !