Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!
Color
Background color
Background image
Border Color
Font Type
Font Size
 1. <iframe width="400" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/G06xdAEYcjM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 2. Lao động là vinh quang
  Lang thang là chết đói
  Hễ nói là ở tù
  Thằng mù giờ sáng mắt
  Thằng chắt lên làm ông
 3. <iframe width="400" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/BWmSt3UF6R4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 4. [​IMG]


  Chúng tôi có khả năng để mắt đến ....

  ... hàng triệu người...

  ... trừ khi, dĩ nhiên, bạn làm việc cho chúng tôi....

  ... trog trường hợp đó, chúng tôi đếch biết bạn đang làm gì
 5. <iframe src="http://www.youtube.com/embed/f-iOymDxKPs" allowfullscreen="" frameborder="0" height="275" width="400"></iframe>
  <iframe src="http://www.youtube.com/embed/tEGFuXGHMdY" allowfullscreen="" frameborder="0" height="275" width="400"></iframe>  <iframe src="http://www.youtube.com/embed/hOFrGbuUqnQ" allowfullscreen="" frameborder="0" height="275" width="400"></iframe>  <iframe src="http://www.youtube.com/embed/dTFJxM3m-lY" allowfullscreen="" frameborder="0" height="275" width="400"></iframe>  <iframe width="400" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/EdSIlVZhsDw?list=PL4B367770D943E391" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 6. <iframe width="400" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/Axnt2klI3JU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 7. <iframe width="400" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/K_9QGSOIxwk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 8. <iframe width="400" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/1apwAmWB44U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 9. <iframe width="400" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/lXjyonCR65A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 10. <iframe width="400" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/J2U8B0gMrkQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 11. <iframe width="400" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/DR6WanhRdzw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 12. <iframe width="400" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/wdIy_GPfsXY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 13. <iframe width="400" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/6WORfwoYWQ0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 14. <iframe width="400" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/STK7AZ_Zs_E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>