Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!
Color
Background color
Background image
Border Color
Font Type
Font Size
 1. <iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/u6Er_kCfGJo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 2. <iframe width="400" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/uFxnBrO9n7o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 3. <iframe src="http://www.youtube.com/embed/ffZleRjyjhU" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" width="420"></iframe>

  Cô bé điếc muốn học vĩ cầm
 4. <iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/JlfPY8lzwMk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 5. <iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/1BZmuz88KEY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 6. <iframe width="420" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/g1Q038nM18M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 7. <iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/vDVawKB1FwY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 8. <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/tvq5ATxnuXc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 9. Ufo

  <iframe width="400" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/l1WWRJinIU4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 10. [​IMG]

  Tác giả: Phó nhòm tài tử Nguyễn Hoàng Hiệp, 21 tuổi, người Hà Nội
 11. <iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/pkPNa4DBFHI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 12. <iframe width="500" height="285" src="http://www.youtube.com/embed/YQlyHbu0zz4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 13. <iframe width="500" height="285" src="http://www.youtube.com/embed/F5BP57OHwYk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 14. <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/uBTXB6g0R1w" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 15. <iframe src="http://www.youtube.com/embed/GYFkLdysmSI" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" width="560"></iframe>


  Món ăn Nhật Bản và Thái Lan

  - Thịt cóc sống
  - Cá Puff Fish có độc
  - Lẫu rùa
  - Ngọc kê nướng vĩ
  - Thịt bò Kobe
  - Tổ yến
  - Trứng kiến
  - Dơi nướng
  - Trứng Horseshoe Crab nướng
  ....