Ghi Danh Với Bộ Ngoại Giao Mỹ Trước Khi Du Lịch Nước Ngoài

Ghi Danh Với Bộ Ngoại Giao Mỹ Trước Khi Du Lịch Nước Ngoài

Một trang nhà rất hữu dụng cho công dân Mỹ khi du lịch đến bất cứ nước nào trên thế giới có quan hệ ngoại giao với Mỹ. Trước khi khởi hành, quý vị nên mở một trương mục ghi danh miễn phí qua trang nhà:

https://travelregistration.state.gov/

https://step.state.gov/step/

để thông báo với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lịch trình chuyến đi, địa chỉ, số điện thoại, tên khách sạn, thành phố của nước sở tại để được Tòa Đại Sứ Mỹ giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp.

Việc ghi danh này đơn giản nhưng rất hữu hiệu khi mất sổ thông hành, bị bắt giữ. v.v… Quý vị cũng sẽ nhận được tin tức về nước sắp đến như nước này có thể bị khủng bố hoặc đang có dịch hạch, v.v… Đặc biệt là khi quý vị đang ở Việt Nam mà nước ta bị Tầu Cộng đánh chiếm hoặc có đảo chánh, nổ súng tranh dành quyền lợi của mấy anh tư bản đỏ trong Bộ Chính Trị thì quý vị sẽ được “ưu tiên di tản”.

In reference to your upcoming travel to Vietnam, it is suggested that you go on-line to register all foreign travels. This is a safety precaution and alerts the Embassy that you are a US Citizen that will be in their country. You only have to register once, and then each time you travel you can change your itinerary. Just put in the minimum information. If you choose the part about traveling companions, they will require more information about the other person.

Share this post