Gia Đình Bách Hợp Nam Cali Họp 19 Tây Tháng Sáu – Sóc Lanh Lợi

Gia Đình Bách Hợp Nam Cali Họp 19 Tây Tháng Sáu – Sóc Lanh Lợi

Giữ chặc mối giây!

Tại Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu, thành phố Westminster, CA – lúc 2:00 chiều ngày 19 tháng 6 năm 2016 – Nhiệt độ bên ngoài là 104, bên trong không có máy lạnh – Tiếng hát của các Trưởng Gia Đình Bách Hợp hiện diện vẫn cất cao át cả… mồ hôi! Bắt đầu bằng bài hát Nguồn Thật và sau đó là một chương trình họp sôi nổi cho việc tham dự, ghi danh, tổ chức ĐẠI HỘI TRƯỞNG tại Nam Cali vào hai ngày 2-3 tháng 7 năm 2016.

Gia Trưởng Nguyễn Cữu Lâm và một số Trưởng thuộc Gia Đình Bách Hợp Nam Cali vui mừng gặp nhau. Đặc biệt anh chị Lý Nhật Hui đã đích thân “áp giải” Trưởng Nguyễn Thị Thể (đang thời gian dưỡng bệnh) đến tham dự. Kỳ họp nầy cũng thiếu vắng Trưởng Ánh (mới từ bệnh viện về sau phẩu thuật ruột già), thiếu cả lão trượng Tr Sáu!

Hiện diện: Gia Trưởng Nguyễn Cửu Lâm, Anh Chị Cựu Gia Trưởng Lý Nhật Hui, Trưởng Nguyễn Thanh Oai, Trưởng Phan Thị Nam, Trưởng Nguyễn Nhật Tựu, Trưởng Hồ Đăng, Trưởng Phan Tâm, Trưởng Tony Bùi, Trưởng Trần Bích Ngọc, Trưởng Lê Anh Dũng.

Tất cả nghiêm trang cùng hát bài Nguồn Thật, sau đó gia trưởng thăm hỏi sức khỏe và thông báo tình trạng của các “bệnh nhân”: Tr Thể, Tr Ánh. Tr Oai cũng là con bệnh vừa xuất viện, cũng đã bị cắt mổ… nhưng nhờ có bà xã là Tr Nam chăm sóc nên hai ông bà cũng ráng đến có mặt trong cuộc họp nầy! Rất tiếc là Tr Sóc Kinh Bắc cáo bệnh giờ chót!

Tiếp đến là bàn về chương trình Hội Nghị Trưởng đầu tháng 7-2016 tại Nam Cali và Hội Nghị Trưởng Niên. Những trưởng chưa ghi tên tham dự thì trực tiếp ghi với gia trưởng – Riêng về phần bàn thảo chỉ chú trọng đúc kết vào việc sẽ dưa ra bàn trong Hội Nghị Trưởng Niên về việc Nam Cali đứng ra tổ chức Trại Trưởng Niên 2017. Việc tổ chức sẽ kết hợp với các Làng Quảng Tế và Làng San Diego…!

Toàn thể quyết định tu sửa trang web www.giadinhbachhop.com vốn đang bị trục trặc với giá $75.00 xuất quỹ. Đồng thời thiết lập “Gia Quán Gia Đình Bách Hợp” tại Hội Trường Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu (chia sẻ tiền mướn với Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu).

Trong tháng 7-16 sẽ tổ chức trại hè để các Trưởng trong Gia Đình Bách Hợp có dịp gần nhau hàn huyên, góp tài chánh cho Trần Bích Ngọc thực hiện các phần ăn cho những người vô gia cư hàng tháng.

Vấn đề cuối phải bàn là Làng Quảng Tế có ý muốn cùng Gia Đình Bách Hợp hợp nhứt. Anh chị em sôi nổi bàn luận và đưa ra kết luận cho đề nghị nầy: Trước khi có Ngành Trưởng Niên thì Nam Cali đã có Gia Đình Bách Hợp bao trùm cả đến San Diego. Sau nầy chúng ta có ba: Làng Quảng Tế, Gia Đình Bách Hợp và Làng San Diego. Bây giờ với tinh thần Hướng Đạo, chúng ta tập họp lại với tên chung là Làng Nam Cali (trong đó có Gia Đình Bách Hợp + Gia Đình Quảng Tế + Gia Đình San Diego), mỗi Gia Đình có Gia Trưởng và ngồi lại bầu ra Lý Trưởng Làng Nam Cali!

Đây chỉ là ý hướng của các Trưởng trong cuộc họp, muốn giữ y các đơn vị hiện hữu, chỉ thay đổi danh xưng và ba gia đình cùng chung dưới NGÔI LÀNG BÁCH HỢP NAM CALIFORNIA.
Chấm dứt bàn thảo lúc 4:00PM dưới cái nóng kinh hồn nhưng bài ca “Lúc Thú Vui Nầy” với vòng tay thân ái xiết chặc vẫn chưa thấm mồ hôi!

Sóc Lanh Lợi

Share this post