Henry Alfred Kissinger – Linda Nguyễn

Henry Alfred Kissinger – Linda Nguyễn

Kissinger là người Đức gốc Do Thái sinh năm 1923 và cái tên Kissinger là do ông cố nội tên là Meyer Lob đặt cho dựa theo tên của thành phố Bad Kissingen. Năm 1938 cả gia đình ông ti nạn diệt chủng người Do Thái của Hitler, sang định cư ở New York và ông trở thành công dân Mỹ năm 1943. Kissinger giữ nhiều vai trò quan trọng cho chính phủ thuộc đảng Cộng Hòa từ năm 1968 đến năm 1976.

Khi còn là cố vấn an ninh quốc phòng cho Tổng Thống Nixon, Kissinger đã hòa giải với Bí thư Leonid Brezhnev của Liên Sô để giảm bớt căng thẳng cho cuộc chiến tranh lạnh giữa Nga và Mỹ. Năm 1971 Kissinger đã bí mật qua Trung Quốc hai lần thương thuyết với Thủ Tuớng Chu Ân Lai và Chủ tịch Mao Trạch Đông để mở đường cho cuộc viếng thăm lịch sử Trung Hoa của Tổng Thống Nixon và sau đó bình thường quan hệ giữa hai quốc gia. Đây là khúc quanh lịch sử cho cuộc chiến Việt Nam bởi vì khi còn là giáo sư của đại học Harvard, Kissinger đã được Đại Sứ Henry Cabot Lodge mời qua Sài Gòn rất nhiều lần trong những năm 1965, 1966. Khi về Hoa Thịnh Đốn, Kissinger đệ trình lên Nixon chương trình “Việt Nam hóa cuộc chiến và rút quân trong danh dự”. Do đó khi cuộc chiến Trung Đông bùng nổ năm 1968, Kissinger đã không ngần ngại đánh đổi Việt Nam cho sự hòa bình của Do thái. Tại sao? Vì Nga Sô và Trung Cộng là hai thế lực cung cấp vũ khí cho khối Ả Rập cho nên Kissinger nhượng bộ Việt Nam thì Nga và Tàu sẽ làm áp lực với Ai Cập buộc họ rút quân ra khỏi những vùng chiếm được của Do thái. Bù lại Hoa Kỳ sẽ rút quân ra khỏi Việt Nam. Kết quả đưa đến sự thương thuyết dai dẳng giữa Kissinger và Lê Đức Thọ rất nhiều năm và sau cùng Hiệp định đình chiến Paris năm 1973 ra đời mà trong đó Hoa Kỳ sẽ rút tòan bộ lục quân ra khỏi Việt Nam.

 Tháng 10 năm 1973 Kissinger và Lê Đức Thọ được giải thưởng Nobel cho hòa bình. Lê Đức Thọ từ chối không nhận vì ông nói rằng chiến tranh Việt Nam vẫn còn trong khi đó Kissinger bị nhiều khuynh hướng lên án hành động bán đứng đồng minh của ông chớ không phải thiết lập hòa bình cho miền Nam Việt Nam nên ông không xứng đáng lãnh giải thưởng này. Kissinger khi lãnh giải thưởng đã viết cho hội đồng Nobel:” I accepted the award with humility”. Kissinger làm Bộ trưởng ngoại giao cho Tổng thống Nixon năm 1973 đến khi Nixon từ chức vì vụ nghe lén Watergate năm 1974. Ông tiếp tục làm bộ trưởng ngoại giao cho Tổng Thống Ford đến năm 1977 và dĩ nhiên chứng kiến sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam năm 1975.

Lịch sử đã chứng minh căn nguyên nguồn cội làm mất miền Nam Việt Nam bắt đầu từ chính phủ Nixon mà thành phần chính đóng góp vào đó là Kissinger. Nixon nhìn Trung Quốc với dân số trên một tỷ người là một miếng mồi béo bở cho tư bản Hoa Kỳ cho nên Nixon sẳn sàng đánh đổi Việt Nam Cộng Hòa để chạy theo tham vọng kinh tế. Nixon nghĩ rằng với sự giúp đở tích cực của Hoa Kỳ trên khắp mọi lãnh vực để Trung Quốc có thể phát triển giống như Nhật Bản sau đệ nhị thế chiến thì chắc chắn Trung quốc sẽ tự biến thể theo đường hường Tây phương và một ngày nào đó chế độ cộng sản tự nó biến mất. Kết quả từ đó đến nay, kinh tế Trung Quốc đứng vào vị trí thứ hai trên thế giới chỉ sau Hoa Kỳ mà chế độ Cộng Sản vẫn trơ trơ chẳng những không suy yếu mà còn mạnh hơn. Cộng Sản tiếp tục dùng bạo lực đàn áp dân Trung Quốc, bịt miệng dân trên khắp mọi khía cạnh của xã hội. Tệ hại nhất là kinh tế Hoa Kỳ lại tùy thuộc rất lớn vào Trung Quốc từ sản xuất đến nguyên liệu…Nói cách khác, Hoa Kỳ đã thất bại trong việc xoay chiều nền dân chủ ở Trung Hoa. Ngày nay tư bản Hoa Kỳ đầu tư quá to lớn ở Trung quốc cho nên nếu có xung đột thì tư bản Hoa Kỳ là người thiệt hại nhiều nhất. Sau gần bốn năm làm Tổng thống, Trump hăm dọa biết bao lần sẽ tăng thuế mậu dịch để  trừng trị Trung quốc về cán cân mậu dịch không đều giữa hai nước. Từ đàm phán này đến đàm phán kia, cho đến ngay nay vẫn chưa có một áp dụng nào về tăng thuế mậu dịch cả, chỉ là nói suông (all bark and no bite). Trung quốc vẫn y nguyên chẳng mất sợ lông nào bởi vì nếu thật sự có tăng thuế mậu dịch thì chính quyền Trung quốc chuyển phần thuế này vào những mặt hàng bán lại cho Mỹ và giới tiêu thụ Mỹ hay nói nôm na là dân Mỹ sẽ là người trả thêm phần thuế này. Nên nhớ tư bản Hoa Kỳ là người có quyền tối cao chớ không phải Trump (capitalism rules).

Linda Nguyễn

Share this post