Học Tiếng Tây Ban Nha Bằng Việt Ngữ – Lê Tam Anh

Học Tiếng Tây Ban Nha Bằng Việt Ngữ – Lê Tam Anh

Thay_Tri-Lien_Huong550
Giáo Sư Trần Chấn Trí và Hướng Đạo Trưởng Niên/Tổng Thư Ký Nguyễn Liên Hương của VFCE

Trước đây, Giáo Sư Tiến Sĩ Trần Chấn Trí ra mắt hai tập sách dạy về tiếng Tây Ban Nha có tựa đề “Tiếng Tây Ban Nha Đàm Thoại Cho Người Việt” (Việt ngữ) và “Portal to Spanish” (Anh ngữ) về cách phát âm cũng như cách giao tiếp liên quan đến sinh ngữ được hầu hết các nước Nam Mỹ và Âu Châu sử dụng.

Giáo Sư Trần Chấn Trí có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Tây Ban Nha hơn 20 năm tại UCI, ông tốt nghiệp ba ngôn ngữ Pháp, Anh, Tây Ban Nha! Mặc dù đa đoan nhiều trong chức vụ giảng dạy tại Đại Học UCI, Giáo Sư Trí cũng cố gắng cùng Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu tổ chức các lớp học tiếng Tây Ban Nha thường xuyên. Tính đến tháng Bảy 2016, Giáo Sư Trí đã mở 24 lớp học miễn phí; một số bài giảng dùng tài liệu có trong sách “Tiếng Tây Ban Nha Đàm Thoại Cho Người Việt” được mang vào YouTube.

Lớp 101 Cách Phát Âm Tiếng Tây Ban Nha được tổ chức ngày thứ Bảy 9-7-2016 tại Hội Trường Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu – góc đường Magnolia & Hazard – vào lúc 10:00AM với sĩ số học viên là 48. Học viên gồm đủ mọi lứa tuổi từ 18 đến 70. Đây là lớp học tiếng Tây Ban Nha dành cho người Việt được tổ chức miễn phí; lớp 102 với đề tài tiếp theo sẽ diễn ra ngày thứ Bảy 6 Tây tháng Tám 2016 vào lúc 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa.

Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu đang xây một hội trường 120 chỗ ngồi với bàn ghế và thiết bị máy móc mới và đẹp đẽ! Đây cũng là một phần công sức của Trưởng Hướng Đạo/Kiến Trúc Sư Nguyễn Cửu Lâm, câu lạc bộ trưởng Câu Lạc Bộ Văn Hóa Việt và là một tình nguyện viên lâu năm của Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu. Hội trường mới cũng là tân Gia Quán Gia Đình Bách Hợp Hướng Đạo Việt Nam. Cơ quan bất vụ lợi VFCE (Viet Foundation for Cultture and Education) sẽ điều hành hội trường mới.

Tiếp xúc với Hướng Đạo Trưởng Niên/Tổng Giám Đốc Phan Tâm (Tâm Vô Lệ), chúng tôi được biết bắt đầu tháng Tám 2016 sau khi hoàn tất việc chỉnh sửa văn phòng và hội trường, Thư Viện sẽ tổ chức lễ khánh thành và ra mắt nhiều chương trình có tính giáo dục và góp phần vào việc chung, như khóa học Luyện Trí Nhớ Tổng Hợp, khóa học Khí Công Y Đạo (Thầy Đỗ Đức Ngọc đến từ Gia Nã Đại), khóa Sử Dụng Điện Thoại Thông Minh (Thầy Phan Tâm), khóa Điện Toán Căn Bản (Thầy Đoàn Đức và Thầy Đỗ An), Khóa Luyện Giọng Trở Thành Ca Sĩ (Thầy Nghiêm Phú Phát) cũng như các dịch vụ giúp đỡ cộng đồng như Luyện Thi Quốc Tịch, Đổi Thẻ Xanh Miễn Phí Cho Người Có Lợi Tức Thấp, Xin Tiền Già/Tiền Medical… Hội trường của Thư Viện sẽ giành ưu tiên cho các sinh hoạt cộng đồng, các tổ chức hội đoàn hội họp, ra mắt sách, trình diễn văn nghệ… với giá cả rất ư là tượng trưng. Trong năm 2016, các Trung Tâm Việt Ngữ và các chi nhánh Hướng Đạo chỉ trả nửa giá!

Chúng ta đang sống ở miền đất có rất đông người gốc Nam Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha. Nếu ai muốn có vốn liếng tiếng Tây Ban Nha, nên ghi danh tìm hiểu về các lớp dạy tiếng Tây Ban Nha do Giáo Sư Trần Chấn Trí phụ trách.

Liên lạc Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu: 714-893-3043. Điện thư: [email protected]

Lê Tam Anh

Share this post