Hội Đồng Thành Phố Maribyrnong Thông Qua Quyết Nghị Bán Đất Để Xây Dựng Museum – Nguyễn Văn Bon

Hội Đồng Thành Phố Maribyrnong Thông Qua Quyết Nghị Bán Đất Để Xây Dựng Museum – Nguyễn Văn Bon

Kính thưa:

· Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
· Hội cựu Quân Nhân Victoria,
· Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể,
· Giới truyền thông báo chí,
· Cùng toàn thể đồng bào.

Hội đồng thành phố Maribyrnong trước đây đã thông qua quyết định cho Cộng đồng mướn miếng đất để sử dụng cho việc xây dựng Viện bảo tàng. Vì với mức tối đa cho thuê là 35 năm, Cộng đồng chúng ta không chấp nhận vì nhận thấy không được an toàn và bảo đảm di tích lịch sử cho thế hệ mai hậu cho nên đã kiến nghị với hội đồng thành phố Maribyrnong yêu cầu bán hẳn luôn miếng đất này để cho mục đích xây dựng Viện Bảo Tàng.

Chi phí để trả cho miếng đất này chỉ là một con số tượng trưng nhưng nay chúng ta muốn sở hữu miếng đất này thì chúng ta phải trả một số tiền là $2,800,000 (Hai triệu tám trăm ngàn). Hôm thứ Ba ngày 23 tháng 6 năm 2020, Hội đồng thành phố Maribyrnong đã thông qua quyết nghị bán hẳn miếng đất cho mục đích xây dựng Museum.

Người đưa ra đề nghị này là cựu Thị trưởng, Nghị viên Cúc Lâm, người hỗ trợ đề nghị này là nghị viên Gina Huỳnh. Tất cả các nghị viên ủng hộ đề nghị này gồm có Thị trưởng: Sarah Carter, Nghị viên: Cúc Lâm, Nghị viên: Gina Huỳnh, Nghị viên: Martin Makharov, nghị viên Simon Crawford và nghị viên Mia Mc Gregor.

Nghị viên chống đối biểu quyết này gồm có: Cr Megan Bridger-Darling.

Nay chúng tôi xin thông báo để quý vị rõ và cũng nhằm mục đích cảm ơn tất cả các nghị viên đã hỗ trợ việc bán miếng đất này cho Museum. Chúng tôi cũng đồng thời kêu gọi toàn thể đồng bào người Việt tị nạn tại Úc cũng giống như ở khắp nơi trên thế giới hãy hỗ trợ chúng tôi trong việc vận động đóng góp tài chánh nhằm để có khả năng mua miếng đất này cũng giống như là xây dựng Viện Bảo Tàng người Việt tại Úc châu.

Mọi chi tiết xin quý vị hãy vui lòng liên lạc với Ông Nguyễn Thế Phong 0411 756 552.

Trân trọng,
Nguyễn Văn Bon
Chủ tịch CĐNVTD-VIC

Share this post