Hướng Đạo Việt Nam Hải Ngoại Hội Nghị Trưởng 2016 – Lê Tam Anh

Hướng Đạo Việt Nam Hải Ngoại Hội Nghị Trưởng 2016 – Lê Tam Anh

Nếu ta hiểu theo một khía cạnh dân gian, với tầm nhìn giản dị về những gì đã xảy ra hơn 100 năm trước và luôn tiếp tục đến ngày nay; liên quan đến một Phong Trào rất ư là đặc biệt, có một không hai, càng ngày càng lớn mạnh; là “Trò chơi của tuổi trẻ và là công cuộc của người lớn”; thì HỘI NGHỊ TRƯỞNG 2016 của Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại chính là dấu mốc tiếp nối truyền thống!

Kể từ thập niên 1930, làn gió mát Hướng Đạo từ Âu Châu thổi vào Việt Nam, tiếng hát tươi trẻ và tâm hồn phóng khoáng yêu thiên nhiên của bước chân người Hướng Đạo đã từ đó vươn lên. Mặc dù Phong Trào Hướng Đạo Việt, theo năm tháng đã gặp không ít khó khăn và hàng hà sa số hoàn cảnh bất trắc, nhưng Hướng Đạo Việt vẫn luôn cất cao tiếng hát và hãnh diện với điều luật: “Trước mọi khó khăn vẫn vui tươi!”

Sau bao tang thương đất nước, cuộc bể dâu 1975, bước chân người Hướng Đạo Việt Nam vượt ra khỏi rào cản và ngục tù quốc nội; vươn rộng ra khắp năm châu đã 41 năm. Hiên nay, Hướng Đạo Việt Nam hải ngoại, dưới sự điều hành khéo léo của HĐTU HĐVN, lá cờ màu xanh hoa huệ đỏ, qua 10 trại Thẳng Tiến, bốn năm một lần, đã là một bước dài có ý nghĩa.

HỘI NGHỊ TRƯỞNG 2016 được tổ chức hai ngày 2­3 tháng 7 năm 2016 tại Garden Grove, California USA là một đánh dấu lịch sử của Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam hải ngoại được bốn mươi mốt năm trưởng thành. Trong dịp nầy, một cuộc HỌP MẶT TRƯỞNG NIÊN cũng được tổ chức.

Chụp chung lưu niệm dưới cờ

Cũng nên nhắc qua, Hướng Đạo có ba ngành chính: Ngành Ấu, Ngành Thiếu, ­Ngành Tráng. Theo thời gian đã được “biến thể” thành các ngành: Ấu, Thiếu, Kha (Thanh), Tráng. Nhưng có một “cấp số bất khiển dụng” đặc biệt không nằm vào các ngành vừa kể khá đông. Chơi với Tráng thì quá lứa, mà đã là Hướng Đạo thì “một ngày là một đời!”. Cho nên Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam lại phát triển thêm một ngành mới.

Đó là NGÀNH TRƯỞNG NIÊN!

Đáng lý ra, các sinh hoạt về Trưởng đều được tổ chức trong dịp các Trại Thẳng Tiến. Các cuộc bầu cử liên quan đến hệ thống tổ chức HĐTU hay những quyết nghị đổi thay…đều xảy ra trong dịp TRẠI THẲNG TIẾN. Nhưng lần nầy, Hội Dổng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam tổ chức HỘI NGHỊ TRƯỞNG 2016 là để duyệt lại toàn thể các bước đi từ trước đến nay, điều chỉnh và phát họa chương trình phát triển Phong Trào theo hướng “cập nhật hóa” để theo kịp tiến bộ mọi mặt của xã hội hiện đại!

Đơn vị đứng ra tổ chức là Miền Tây Nam Hoa Kỳ Trưởng Nguyễn Tân Tiến, đương nhiệm Trưởng Miền­ là trại trưởng. Các nơi toàn thế giới về tham dự trại được 93 Trưởng. Tr Võ Thánh Nhân và các Trưởng trong Hội Đồng Trung Ương có mặt. Trong Hội Nghị, thành phần chính yếu là các Trưởng đang sinh hoạt cầm Đoàn, là các liên đoàn trưởng, những trưởng đang là thành viên thực sự sinh hoạt với các Bầy Đoàn. Các Trưởng thuộc Ngành Trưởng Niên cũng có mặt, nhưng tham dự và họp mặt riêng trong buổi chiều ngày 2 tháng 7 năm 2016 do Văn Phòng Trưởng Niên tổ chức, ủy nhiệm cho Tr Nguyễn Cữu Lâm, gia trưởng Gia Đình Bách Hợp Nam Cali đứng ra điều hợp!

Họp mặt Trưởng Niên 2016

Sau thủ tục khai mạc, Tr Võ Thành Nhân ngắn gọn: “Phong Trào Hướng Đạo hải ngoại có được ngày hôm nay, chúng ta không thể nào quên ơn các Trưởng đi trước…” Trong dịp nầy, Tr Nhân cũng nhắc đến Tr Nguyễn Đức Lập vừa lìa rừng.

Tr Nhân tiếp: “Mục đích của Hội Nghị Trưởng 2016 nhằm hoàn chỉnh các nguyên tắc điều hợp, cơ cấu, phương án phát triển Hướng Đạo hải ngoại và kết chặt tình thân Hướng Đạo. Hội Nghị Trưởng 2016 còn là môi trường để quý Trưởng chia sẻ những đóng góp cho Hội Đồng Trung Ương HĐVN mỗi ngày một vững tiến để phục vụ phong trào…!

Mừng các Trưởng thọ trên 80

Tr Lê Đức Phẩm điều hợp chương trình ­ Chủ Tọa Đoàn có Tr Đỗ Phát Hai (cố vấn Hướng Đạo Trung Ương), Tr Trần Anh Kiệt (phó chủ tịch Ngoại Vụ HĐTU), Tr Nguyễn Lệ Anh (thư ký) ­ Tr Nguyễn Hữu Khanh LĐ Hướng Việt (kiểm soát)

Ngày 2­7 là phần báo cáo của các thành phần thuộc HĐTU, các Miền, các Chi Nhánh trực thuộc HĐTU HĐVN toàn thế giới!

Sau hai ngày Hội Nghị, dựa theo biên bản và kết quả biểu quyết của Ban Đại Diện Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam tại Đại Hội Đồng 2016:

Quyết Nghị 12 điều đã được ban hành và phổ biến đến các ban Đại Diện, Ban Thường Vụ, Ban Cố Vấn, Tổng Thư Ký, Miền và Chi Nhánh. Tất cả các dữ kiện chi tiết, muốn biết hãy vào trang nhà www.huongdaovietnam.com hay www.huongdao-vietnam.org. Chúng ta được biết hiện nay, tại hải ngoại có 8,200 Hướng Đạo Sinh các Ngành gồm 60 Liên Đoàn! Riêng tại Miền Tây Nam Hoa Kỳ có 17 liên đoàn ­khoảng 4000 Hướng Đạo Sinh các ngành và khoảng 300 Trưởng sinh hoạt (chưa kể đến các Gia Đình, Xóm, Làng Trưởng Niên.)

Chiều ngày 2 tháng 7 năm 2016 , Hướng Đạo Trưởng Niên họp mặt lúc 5:30PM. Có mặt từ các Gia Đình, Xóm, Làng Bách Hợp khắp nơi được 36 Trưởng.

Được ủy quyền của Tr Lê Văn Phước (bệnh bất ngờ) Tr Nguyễn Cửu Lâm (gia trưởng Gia Đình Bách Hợp Nam Cali) điều hợp chương trình. Trưởng Nguyễn Đình Tuấn (cựu văn phòng trưởng Văn Phòng Trưởng Niên) chủ tọa. Sau thủ tục khai mạc với bài hát Nguồn Thật, là tự giới thiệu tên từng trưởng, cùng hát và chúc thọ các Trưởng đã trên 80 tuổi mà vẫn “nhớ rừng” đến cùng sinh hoạt! Mọi người cùng cười hát chúc mừng “Thọ”, cắt bánh, chụp chung hình lưu niệm.

Điểm chính trong cuộc họp mặt Trương Niên là việc hỏi ý kiến việc tổ chức Trại Trưởng Niên 2017 tại Nam California. Mọi người đồng ý sẽ giao cho Gia Đình Bách Hợp Nam Cali, Làng Quảng Tế Nam Cali, Làng Bách Hợp San Diego phối hợp cùng đứng ra thành lập Ban Tổ Chức Trại Họp Mặt Trưởng Niên 2017! Cuộc họp mặt Hướng Đạo Trưởng Niên chấm dứt bằng bửa cơm thanh đạm, vừa thưởng thức bánh “Họp Mặt” vừa hát và các trò chơi cũng được các Trưởng tham gia quên tuổi già!

Đúng! Hướng Đạo là không bao giờ già, dù chống gậy, má hóp trán nhăn tóc bạc phơ…Khi ngồi với nhau vẫn cất cao lời hát, vẫn nối vòng tay như thuở …sói con!

Sóc lanh lợi

(letamanh)

Share this post