Khóa Khí Công Y Đạo 2017 – Thầy Đỗ Đức Ngọc

Khóa Khí Công Y Đạo 2017 – Thầy Đỗ Đức Ngọc

Thầy Đỗ Đức Ngọc, sáng lập viên môn Khí Công Y Đạo, đến từ Gia Nã Đại, sẽ hướng dẫn khóa Khí Công Y Đạo 2017 vào hai ngày thứ Bảy 18 Tây và Chúa Nhật 19 Tây tháng 11, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều tại Hội Trường Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu 14550 Magnolia St. #205. Westminster, CA. 92683.

Học viên cần ghi danh trước tại số 714-893-3043 để giữ chỗ và nhận tài liệu TÀI LIỆU TỰ HỌC CÁCH KHÁM BỆNH VÀ TỰ CHỮA KHỎI CÁC BỆNH THEO PHƯƠNG PHÁP Y HỌC BỔ SUNG THỰC DỤNG.

Mang theo máy đo huyết áp nếu có.

Lịch trình

Thứ Bảy: Tập trung hướng dẫn lý thuyết, sau đó thực hành tại chỗ.

Chúa Nhật: Tập trung trị bệnh (học viên cần ghi danh trước với Ban Hành Chánh tại số 714-893-3043. Ưu tiên cho các học viên ở xa).

Học phí tượng trưng: 35 đô la cho nguyên khóa học.

Tình nguyện viên của trang nhà tvvn.org và tình nguyện viên Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu tham gia miễn phí.

Share this post

One thought on “Khóa Khí Công Y Đạo 2017 – Thầy Đỗ Đức Ngọc