Khóa Khí Công Y Đạo 2017 – Thầy Đỗ Đức Ngọc

Khóa Khí Công Y Đạo 2017 – Thầy Đỗ Đức Ngọc

Thầy Đỗ Đức Ngọc, sáng lập viên môn Khí Công Y Đạo, đến từ Gia Nã Đại, sẽ hướng dẫn khóa Khí Công Y Đạo 2017 vào hai ngày thứ Bảy 18 Tây và Chúa Nhật 19 Tây tháng 11, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều tại Hội Trường Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu 14550 Magnolia St. #205. Westminster, CA. 92683.

Học viên cần ghi danh trước tại số 714-893-3043 để giữ chỗ và nhận tài liệu TÀI LIỆU TỰ HỌC CÁCH KHÁM BỆNH VÀ TỰ CHỮA KHỎI CÁC BỆNH THEO PHƯƠNG PHÁP Y HỌC BỔ SUNG THỰC DỤNG.

Mang theo máy đo huyết áp nếu có.

Lịch trình

Thứ Bảy: Tập trung hướng dẫn lý thuyết, sau đó thực hành tại chỗ.

Chúa Nhật: Tập trung trị bệnh (học viên cần ghi danh trước với Ban Hành Chánh tại số 714-893-3043. Ưu tiên cho các học viên ở xa).

Học phí tượng trưng: 35 đô la cho nguyên khóa học.

Tình nguyện viên của trang nhà tvvn.org và tình nguyện viên Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu tham gia miễn phí.

Share this post