Không Quân Việt Nam Cộng Hòa, Sự Thành Lập Võ Đường Và Hội Võ Thuật Thần Phong – Ban Tu Thư Thần Phong (1)

Không Quân Việt Nam Cộng Hòa, Sự Thành Lập Võ Đường Và Hội Võ Thuật Thần Phong – Ban Tu Thư Thần Phong (1)

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG QUA CÁC THỜI KỲ
TƯỞNG NIỆM VÀ TRI ÂN

Đại Gia Đình Thái Cực Đạo Thần Phong Thành Kính Tưởng Niệm và Tri Ân:

.Cố Chuẩn Tướng LƯU KIM CƯƠNG đã có công thành lập Võ Đường Thần Phong – Hội Võ Thuật Thần Phong: Thái Cực Đạo, Hiệp Khí Đạo, Nhu Đạo, Thiếu Lâm Bắc Phái và khai mở sinh hoạt Võ Thuật Thần Phong Không Quân Việt Nam Cộng Hoà.
. Các Cố Võ sư Thái Cực Đạo Đại Hàn và Việt Nam đã khổ công đào luyện nhiều thế hệ võ sư, võ sinh Thái Cực Đạo ưu tú cho Đại Gia Đình Thái Cực Đạo Thần Phong.

.NGUYÊN THỦY:

Tổng Thống Việt Nam Cộng Hoà – Nguyễn Văn Thiệu và những nhân sự có thẩm quyền trong Hội Đồng Chính Phủ, nhận xét Tinh Thần Chiến Đấu của Lực Lượng Thanh Niên Hwa Rang – Korea đã áp dụng môn võ Tae Kwon Do cận chiến hữu hiệu và tinh thần quả cảm của họ đã góp phần trong công cuộc giành lại độc lập cho quốc gia Đại Hàn… và qua nhiều phiên họp tranh luận, hội thảo trong Nội Các Chính Phủ với những đại diện các đại môn phái như: Nhu Đạo, Vovinam, Bình Định, Karate, Thiếu Lâm… Sau cùng tường trình kết quả hội thảo quyết định chọn môn võ Korea Taekwondo (Thái Cực Đạo Đại Hàn) để huấn luyện cận chiến cho toàn thể quân nhân trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà tại các Trung Tâm Huấn Luyện đào tạo tân binh, thành lập võ đường huấn luyện tại Trường Võ Bị Quốc Gia, Trường Sĩ Quan Thủ Đức, Trung Tâm Huấn Luyện Sĩ Quan Hải Quân, Trung Tâm Huấn Luyện Sĩ Quan Không Quân, các Sư Đoàn Bộ Binh và những đơn vị trừ bị thiện chiến, ưu tú như: Biệt Cách Dù, Nhẩy Dù, Thuỷ Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân,… lên Phủ Tổng Thống và diễn tiến đi đến quyết định yêu cầu Chính Phủ Đại Hàn cùng hợp tác thực hiện Chương Trình Võ Thuật Hoá Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà và chỉ thị Bộ Tổng Tham Mưu thi hành Chương Trình Huấn Luyện Võ Thuật Thái Cực Đạo trong tất cả Quân Binh Chủng với đẳng cấp Quốc Gia.

Chuong_Trinh_Thai_Cuc_Dao_Quan_Su

Vì vậy Cố Chuẩn Tướng Lưu Kim Cương khi hãy còn với chức vụ trung tá chỉ huy trưởng Không Đoàn 33 Chiến Thuật (tiền thân Sư Đoàn 5 Không Quân) được chỉ thị của Bộ Tổng Tham Mưu thành lập cơ sở huấn luyện võ thuật Thái Cực Đạo trong Quân Chủng Không Quân. Trưóc đó chính Ông đã hợp cùng với Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ, Đại Tá Nguyễn Ngọc Loan, Thiếu Tá Nguyễn Ngọc Khoa, Đại Uý Trần Bá Hợi là 5 nhân sự tiền phong đã thành lập Biệt Đoàn 83 Thần Phong (huy hiệu phi đoàn Thần Phong là một Đầu Rồng với 5 Ngôi Sao trắng nổi trên bầu trời xanh) nên cũng được gọi là Phi Đội Thần Phong, với những chuyến bay cảm tử “Bắc Phạt” và bảo vệ không phận Nam Việt Nam trong nhiệm vụ Bảo Quốc – Trấn Không với phương châm “Không Bỏ Anh Em, Không Bỏ Bạn Bè” và sau này những người trong số đó là những nhân sự cao cấp Chỉ Huy Cơ Quan Đầu Não Không Quân Việt Nam Cộng Hoà tại Căn Cứ Phi Trường Tân Sơn Nhất – Sài Gòn. Cố Chuẩn Tướng Lưu Kim Cương với bản tính nghệ sĩ hào hoa và anh hùng… Ông là Người có lý tưởng kiến thiết Quốc Gia, yêu chuộng các bộ môn nghệ thuật thể hiện Văn Hoá và Võ Thuật Tae Kwon Do xuất xứ từ Đại Hàn được Ông mộ chuộng … Ông thường có sinh hoạt với các văn nghệ sĩ, giới trí thức sáng tác văn học… và với kỳ vọng muốn trang bị cho quân nhân Không Quân, Thiếu Niên Thần Phong thế hệ hậu duệ dưới quyền chỉ huy của Ông trở thành những Chiến Sĩ Quốc Gia đấu tranh phải có đầy đủ thể chất khoẻ mạnh, cường tráng với tính chất tinh thần Võ Sĩ Đạo Đông Phương kinh qua những khoá học tập Văn Hoá – Võ Thuật do Khối Chiến Tranh Chính Trị, Phòng Huấn Luyện, Chính Huấn …do chính Ông đề xuất và bắt buộc giới Quân Nhân, Thiếu Niên Thần Phong song hành học tập và nhiệm vụ tại phần sở vẫn phải chu toàn… Riêng với bộ môn Võ Thuật Tae Kwon Do (Thái Cực Đạo), Ông trưng dụng Phòng Huấn Luyện tại Bộ Tư Lệnh Không Quân làm thành Võ Đường Thần Phong đầu tiên, và để tổ chức Hội Võ Thuật Thần Phong, cùng với sự giúp đỡ của những Sĩ Quan Không Quân Đại Hàn, Ông trân trọng viết thư đề đạt với Tổng Thống Pak Chung Hee (Phát Chung Hi) của quốc gia Đại Hàn, thỉnh mời những Võ Sư tài năng xuất chúng trong Quân Đội Đại Hàn sang Việt Nam để huấn luyện Võ Thuật Thái Cực Đạo tiên khởi cho Quân Chủng Không Quân Việt Nam Cộng Hoà. Tổng Thống Đại Hàn chấp thuận và ưu ái đề cử Vị Hàn Lâm Học Sĩ của Hàn Lâm Viện Đại Hàn đang là Vị Tuỳ Viên Văn Hoá đặc biệt của Tổng Thống là Võ Sư Kang Tae Ho – Huyền Đai Đệ Tứ Đẳng, nói được thông thạo tiếng Việt qua Việt Nam cùng với những Võ Sư Quân Đội Đại Hàn như: Đại Uý Lee Sha Un – Huyền Đai Đệ Tứ Đẳng nói được tiếng Việt, Thượng Sĩ Kang Dong Kil – Huyền Đai Đệ Tứ Đẳng, Trung Sĩ Lee Keun Tae – Huyền Đai Đệ Tứ Đẳng tổ chức huấn luyện gầy dựng cho Quân Chủng Không Quân Việt Nam một Nền Võ Thuật Thái Cực Đạo là một trong những Nét Đặc Trưng của Nền Văn Hoá Đại Hàn từ khởi nguyên khai sáng Võ Đường Thần Phong. Vì vậy chính Cố Chuẩn Tướng Lưu Kim Cương là Vị Sáng Lập nên Võ Đường Thần Phong, Hội Võ Thuật Thần Phong và đoàn thể Thiếu Niên Thần Phong (theo mô hình tổ chức Hướng Đạo Sinh Quân Đội). Tuy là Vị Sĩ Quan chỉ huy cao cấp của Quân Chủng Không Quân, nhưng Ông đặc biệt đối đãi với võ sư, võ sinh Võ Đường Thần Phong và thanh Thiếu Niên Thần Phong trong tình huynh đệ tương thân tương ái …! Ông tử trận khi trực tiếp chỉ huy trận đánh giải toả áp lực của quân Việt Cộng tại “Mặt Trận Đất Thánh Tây” là vòng đai phi trường vào tháng 5 năm 1968. Ông được vinh thăng Đại Tá ngày 6 – 5 1968, truy thăng Chuẩn Tướng và truy tặng Đệ Tứ Bảo Quốc Huân Chương kèm theo Anh Dũng Bội Tinh với nhành Dương Liễu ! Ông là Vị Sĩ Quan cao cấp nhất của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà tử trận đầu tiên tại chiến trường, trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc chống lại sự xâm lăng của Cộng Sản Bắc Việt ! Cái chết của Ông là một mất mát lớn của Quân Chủng Không Quân và Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà nói chung ! Cố Chuẩn Tướng Lưu Kim Cương đã vị quốc vong thân để lại biết bao tiếc thương của tất cả võ sư, võ sinh Võ Đường Thần Phong và Liên Đoàn Thiếu Niên Thần Phong…!

 

Than_Phong_Bac_Phat

.HỘI VÕ THUẬT THẦN PHONG

Năm 1966 – 1968 Trung Tá Lưu Kim Cương làm hội trưởng Hội Võ Thuật Thần Phong.
– Tháng 6 – 1968 Đại Tá Phan Phụng Tiên – Tư Lệnh Sư Đoàn 5 Không Quân kế nhiệm làm hội trưởng Hội Võ Thuật Thần Phong.
– Đại Tá Võ Dinh – Tham Mưu Trưởng Không Quân thi hành chỉ thị của Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà phát động phong trào huấn luyện phát triển thể chất với bộ môn Võ Thuật tại các phần sở trong Quân Chủng Không Quân.
– Đại Tá Đinh Thạch On – Tư Lệnh Phó kiêm Tham Mưu Trưởng Sư Đoàn 5 Không Quân cũng là vị Võ Sư Huyền Đai Đệ Tam Đẳng Thái Cực Đạo và Huyền Đai Đệ Nhị Đẳng Hiệp Khí Nhu Thuật.
– Các vị Không Đoàn Trưởng có tham gia thụ huấn Võ Thuật tại Võ Đường Thần Phong và các vị tân cựu Giám Đốc Võ Đường cùng toàn thể Võ Sư – Võ Sinh đều được thu nhận làm Hội Viên của Hội Võ Thuật Thần Phong từ khởi thuỷ 1966 – 1975.

TINH THẦN QUỐC GIA với 3 TIÊU CHUẨN: TỔ QUỐC – DANH DỰ – TRÁCH NHIỆM

Do vị thế Địa Lý Chính Trị nước Việt ta từ thời Dựng Nước và Mở Nước đã phải luôn quật khởi khi bị đô hộ và chiến đấu kiên cường trước mọi loại giặc thù để giữ Nước được bền vững, trường tồn và mở Nước cho mãi tới tận ngày nay… Với ý thức là con dân của Tổ Quốc Việt Nam, chúng ta phải có Trách Nhiệm bảo vệ nước nòi và đấy là Vinh Dự của biết bao nhiêu thế hệ tiền nhân đã hy sinh thân mạng, không tiếc máu xương để bảo vệ giang sơn cẩm tú Việt Nam. Vị sáng lập Võ Đường – Hội Võ Thuật Thần Phong – cố Chuẩn Tướng Lưu Kim Cương đã song hành với Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đề cao yếu tố Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm làm lý tưởng và là mục đích phục vụ cho tất cả võ sư, võ sinh Võ Đường Thần Phong và Hội Võ Thuật Thần Phong phát triển tới 6 Sư Đoàn Không Quân. Vì vậy, để đào tạo và trang bị cho giới quân nhân Không Quân có thể chất khoẻ mạnh và tinh thần – lý tưởng Quốc Gia vững chắc trong công cuộc chiến đấu chống xâm lăng của Cộng Sản Bắc Việt kẻ thừa sai Nga – Tàu đang trên đà bành trướng muốn nhuộm đỏ thế giới và với viễn kiến đào tạo, hun đúc cho giới thanh thiếu niên (đoàn Thiếu Niên Thần Phong) là thế hệ hậu duệ của Không Quân Việt Nam Cộng Hoà có đầy đủ tính chất “thép” của chiến sĩ vững mạnh từ tinh thần Võ Sĩ Đạo, Văn (Văn Hoá) là một dòng sinh mệnh bắt nguồn từ quá khứ, đang diễn tiến ở hiện tại và chuẩn bị những dự phóng cho tương lai… Tất nhiên Văn Hóa cũng có lúc thăng trầm với những thịnh suy thường tình…và để sống, còn, tiếp, nối, tiến, hóa, Văn Hóa cần phải được rao giảng, truyền bá, phát huy qua những phương tiện huấn luyện và Giáo Dục. Do vậy Võ Đường Thần Phong được xử dụng làm cơ sở huấn luyện Võ (Võ Thuật). Nhưng trong hàm ý của vị Sáng Lập: ”Anh đặt kỳ vọng vào Văn Hoá – Tinh Thần chứ không phải mục đích dạy “thuật đánh nhau” cho các em tranh hùng đấm đá nhau như bọn du côn ngoài đường phố, các em sẽ phải là những chiến sĩ Không Quân tương lai dũng mãnh có lý tưởng Quốc Gia vững chắc để đương đầu với bọn Cộng Sản Bắc Việt vô thần, vô tổ quốc, vô gia đình là công cụ của Cộng Sản Nga – Tàu xâm lăng thế giới…” (lời tâm tình của Trung Tá Lưu Kim Cương trước đoàn Thiếu Niên Thần Phong (TNTP) vào tháng 3- 1968, và cũng là đề tài học tập trong sinh hoạt liên đoàn TNTP tháng 6 – 1968). Do vậy Võ Đưòng Thần Phong là nơi đào tạo thể chất với 4 môn Võ Thuật:

1 – Thái Cực Đạo (Tae Kwon Do).
2 – Hiệp Khí Đạo (Aikido Yosheikan).
3 – Nhu Đạo (Judo).
4 – Thể Dục Thẩm Mỹ (cho những ai không thích học Võ Thuật). Đến 1972 thì bộ môn này được thay thế bởi môn võ thuật Thiếu Lâm Bắc Phái.
Vì vậy tại Võ Đường Thần Phong cứ mỗi Tam Cá Nguyệt có mở lớp, thu nhận võ sinh cho 3 lớp Quân Nhân: Thái Cực Đạo, Hiệp Khí Đạo – Nhu Đạo, Thiếu Lâm Bắc Phái. Nhưng lại có tới 4 Lớp Thái Cực Đạo và 1 lớp Hiệp Khí Đạo cho liên đoàn Thiếu Niên Thần Phong và con, em thân nhân của quân nhân các cấp Không Quân.

HUY HIỆU THẦN PHONG

Năm 1966, hội trưởng Hội Võ Thuật Thần Phong – Trung Tá Lưu Kim Cương họp cùng giám đốc và ban điều hành Võ Đường và Hội Võ Thuật Thần Phong hội thảo và biểu quyết một huy hiệu làm biểu tượng cho Hội Võ Thuật Thần Phong đại diện cho 4 bộ môn: Thái Cực Đạo, Nhu Đạo, Hiệp Khí Đạo, Thể Dục Thẩm Mỹ (thời gian 1966 – 1971 võ đường chưa có mở lớp Thiếu Lâm Bắc Phái). Huy hiệu Thần Phong sau được hoạ sĩ Trúc Việt (Khối Chiến Tranh Chính Trị) tô điểm mầu sắc thẩm mỹ, không làm thay đổi tính chất biểu tượng nguyên bản:

Huy hiệu hình Tròn 360 độ mầu Xanh Dương làm nền tảng là biểu tượng Không Gian (bầu trời).

– Biểu tượng Hoa Mai 6 Cánh: Tượng trưng cho môn Võ Judo.
– Biểu tượng Vòng Tròn Đỏ: Tượng trương cho bộ môn Thể Dục Thẩm Mỹ.
– Biểu tưọng 3 Núi mầu Huỳnh Thổ với chữ Khí: Tượng trưng cho môn Akido Yosheikan (Hiệp Khí Đạo).
– Biểu tượng Đôi Cánh Bay và Nắm Tay: Tượng trưng cho môn Võ Tae Kwon Do (Thái Cực Đạo) và cũng là Không Quân Thần Phong Thái Cực Đạo.

Huy hiệu Thần Phong đã được in ấn trên Thẻ Hội Viên và làm phù hiệu phát cho tất cả hội viên và chỉ định vị trí chỗ trái tim trên vạt áo trái Võ Phục.

Huy hiệu Thần Phong này được xem là đại diện hình thức sinh hoạt Võ Thuật của Hội Võ Thuật Thần Phong – Không Quân Việt Nam Cộng Hoà từ năm 1966 mãi cho tới ngày nay chưa hề có sự thay đổi. Tất cả những thành viên của Hội Võ Thuật Thần Phong từ vị hội trưởng kế nhiệm là cựu đại tá Đinh Thạch On cho tới toàn thể hội viên là Võ Sư – Võ Sinh thuộc Hội Võ Thuật Thần Phong Không Quân Việt Nam Cộng Hoà đều tôn trọng và giữ gìn nguyên bản cho dù sau biến cố 30 – 4 – 1975 có làm thay đổi hoàn cảnh của tất cả hội viên Thần Phong biến động theo vận nước.

Huy_Hieu_Than_Phong

TINH THẦN ĐÔNG PHƯƠNG THẦN PHONG THÁI CỰC ĐẠO

Khai giảng lớp Thái Cực Đạo đầu tiên Năm 1966 và để đánh dấu Kỷ Niệm Khởi Nguyên, chính vị sáng lập môn phái Taekwondo cựu Trung Tướng Choi Hong Hi đương thời là Chủ Tịch Tổng Cục Thái Cực Đạo Thế Giới (International Taekwondo Federation) và là Đại Sứ Lưu Động của Chính Phủ Đại Hàn, Ông không những chỉ là một vị Tướng trong Quân Đội Đại Hàn với Võ cách mà còn là một nhà Văn Hoá đáng trân trọng trong Viện Hàn Lâm Đại Hàn . Vì vậy khi sang Việt Nam với sứ mạng truyền bá bộ môn Taekwondo đặc trưng Văn Hoá Đại Hàn, Ông vốn đã biết Dân Tộc Việt có truyền thống Văn Hoá lâu đời và chiến đấu tính tuyệt vời kinh qua lịch sử đấu tranh với người Hán phương bắc hơn 4000 năm giữ nước và mở nước… Nên tổ sư Taekwondo – Choi Hong Hi đã trân trọng thủ bút thảo Thư Pháp ban tặng cho Võ Đường Thần Phong 3 chữ đại tự: Túc Quyền Đạo (Đài Quyền Đạo) Bức Thư Pháp nầy đã được trân trọng treo cao để tất cả Võ Sư, Võ Sinh của Võ Đường Thần Phong chiêm ngưỡng mãi cho đến năm 1975. Cùng thời gian Ông cũng dẫn giảng khúc chiết Tinh Thần Võ Đạo Đông Phương:

Tuc_Quyen_Dao

Dưới đây là 10 vị Đại Sư sáng lập và truyền bá Taekwondo hiện đại:

Lee Won Kul: Người sáng lập võ đường Chung Do Kwan về sau từng là võ đường Taekwondo lớn nhất Hàn Quốc. Ông cũng từng là một môn sinh của Ginchin Funakoshi người sáng lập hệ phái Shotokan Karate.
Chun Sang Sup: Người sáng lập hệ phái Choson Yunmookwan Kwon Bop Bu, về sau trở thành các võ đường Jido Kwan và Han Moo Kwan. Ông cũng từng là một môn sinh của Gichin Funakoshi người sáng lập hệ phái Shotokan Karate.
Yun Byung In: Người sáng lập hệ phái YMCA Kwon Bop Bu, về sau trở thành võ đường Chang Moo Kwan.
Hwang Kee: Người sáng lập võ đường Moo Duk Kwan.
Roh Byong Jick: Người sáng lập võ đường Song Moo Kwan. Ông cũng từng là một môn sinh của Gichin Funakoshi, người sáng lập hệ phái Shotokan Karate.
Choi Hong Hi: Người sáng lập võ đường Oh Do Kwan, tổ sư hệ phái Chang Hon, sáng lập viên Liên đoàn Taekwondo quốc tế (ITF). Ông cũng từng là một môn sinh của Gichin Fanakoshi, người sáng lập hệ phái Shotokan Karate..
Nam Tae Hi: Người đồng sáng lập và huấn luyện viên trưởng đầu tiên của võ đường Oh Do Kwan.
Jong Pyo Hong: Người sáng lập võ đường Kang Duk Won, Kwon Bop Bu.
Park Chul Hee: Người đồng sáng lập võ đường Kang Duk Won, Kwon Bop Bu.
Lee Yong Woo: Người sáng lập võ đường Jung Do Kwan.

Lễ Nghĩa, Liêm Sỉ, Nhẫn Nại, Khắc Kỷ, Bách Chiết, Bất Khuất

Và những Điều Tâm Niệm và Điều Tuyên Thệ mà tất cả Võ Sinh xuất thân từ Võ Đường Thần Phong đều phải tuyên đọc hằng ngày trong lớp học sau khi chào quốc kỳ Hàn-Việt và hành lễ chào kính Võ Sư đương nhiệm:

.Những Điều Tâm Niệm:
Quyết tâm rèn luyện tinh thần thượng Võ và thân thể cường tráng.
Quyết đoàn kết chặc chẽ trong tinh thần tương thân, tương ái.
Tuyệt đối tuân lời Võ Sư và giữ đúng kỷ luật của Hội

.Những Điều Tuyên Thệ:
Chúng ta sẽ là những viên đá chống Cộng Sản do nhờ sự luyện tập môn võ Thái Cực Đạo.
Chúng ta sẽ là rường cột vững chắc cho xứ sở của chúng ta do nhờ luyện tập môn võ Thái Cực Đạo.
Chúng ta sẽ là đồ đệ của lý tưởng, của công bằng, của tự trọng ngay giữa chính chúng ta.
Chúng ta sẽ là ngưòi bảo vệ kẻ yếu và duy trì hết sức lễ độ, danh dự, tình huynh đệ và sự tương trợ lẫn nhau.
Chúng ta sẽ chỉ xử dụng môn võ Thái Cực Đạo để tự vệ chính đáng mà thôi.
(Vì Quân Lực Đồng Minh Đại Hàn và Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà có cùng mục đích chống Cộng Sản. Nên Điều Tuyên Thệ Thứ Nhất đã được tất cả hệ thống Thái Cực Đạo Quân Đội Hàn – Việt tôn trọng như là Nội Quy).

Tổ Sư Choi Hong Hi cùng với phái đoàn Võ Sư Đại Hàn đã ưu ái tới Võ Đường Thần Phong 2 lần:

– Lần thứ nhất năm 1966 khai sáng Võ Đường và Hội Võ Thuật Thần Phong.

– Lần thứ nhì năm 1969 sau khi Công Binh Đại Hàn xây dựng hoàn tất một ngôi Võ Đường khang trang làm tặng phẩm cho Không Quân Việt Nam Cộng Hoà.

Tổ Sư Choi Hong Hi ân cần hỏi thăm tất cả các Võ Sư, Võ Sinh hiện diện và biểu diễn kỹ thuật tuyệt học của Taekwondo đúc kết từ nền Võ Thuật truyền thống cổ của dân tộc Đại Hàn và môn Tang Soo Do (당수도-唐手道- Đường Võ Đạo) gốc từ Thiếu Lâm Bắc Phái thời đại Nhà Đường Trung Hoa truyền bá qua Đại Hàn ở thế kỷ thứ 7, và kỹ thuật tinh hoa của Shotokan Karate (founder Funakoshi Gichin) thống hợp các chi phái Chung Do Kwan, Oh Do Kwan, (Taekkyeon) đại thành môn phái Tae Kwon Do (태권도; 跆拳道) hiện đại. Riêng đặc biệt trong Okinawa Karate – Japan có một chi phái Anan Kata Karate (An Nam Kata Karate) là kỹ thuật của Võ Việt Nam do võ sư An Nam (tên gọi Việt Nam theo Hán ngữ thời xưa) từ thời nhà Hậu Lê, khi vua Lê Chiêu Thống dẫn đám quan quân chạy qua Tàu cầu viện, trong số có vị Võ quan đã chán ngán thế tình làm thân bầy tôi chầu chực cửa triều đình nhà Minh, Ông đã lén theo đoàn thương nhân Nhật Bản về đảo Okinawa sinh sống và truyền bá Võ Việt tại đây… Vì vậy trong chi phái Okinawa Karate có Anam (Annam) Kata là chiêu thức từ bài quyền Lão Mai, Ngọc Trản của Võ Gia Việt Nam. và cũng từ triều đại Nhà Lý (Việt Nam) 家李 – 李朝 1009 – 1225 vào thế kỷ thứ 13, thái tử Lý Long Tường đã dẫn dắt tôn thất nhà Lý và quan quân cận thần vượt biển định cư tại Đại Hàn, Ông đã giúp Vua Đại Hàn chiến thắng quân Mông Cổ xâm lăng … Được triều đình Đại Hàn phong quan, ban đất đai kiến ấp và họ Lee tại Đại Hàn vốn là hậu duệ của giòng họ Lý từ Việt Nam xưa kia. Tổ Sư Choi Hong Hi đã tâm đắc dẫn giảng như tâm sự với Việt Nam là một phần ưu ái trong tâm tình của Ông. Sau 1972 vì lập trường Chính Trị và chủ trương của Ông khác biệt với Tổng Thống Pak Chung Hee – Nội Các Chính Phủ Đại Hàn đương nhiệm, Tổ Sư Choi Hong Hi phải lưu vong và từ sau đó Chính Phủ Đại Hàn giải tán International Taekwondo Federation và thành lập World Taekwondo Federation.

Những Võ Sư kỳ cựu của Võ Đường Thần Phong và những vị trong Ban Điều Hành Hội Võ Thuật Thần Phong nhận xét: Với Chính Trị thì cho dù là tiệm biến, thế biến, đột biến cũng chỉ có tính cách thực dụng và giai đoạn thời gian. Nhưng nền Võ Đạo đã có truyền thống bền vững làm nền tảng lâu đời bởi tính chất cao đẹp của nguyên bản vị. Do vậy chủ trương của riêng “Gia Đình Thần Phong Không Quân” vẫn giữ nguyên gốc và bổ xung, kiện toàn với những học thuật: Võ Gia Việt Nam, Hồng Gia La Phù Sơn, Vĩnh Xuân, AnNam Karate (Okinawa) – Vũ Khí, Aikido, Judo, Thiếu Lâm Bắc Phái, Thái Cực Quyền,… từ năm 1972 làm giáo án riêng cho Võ Phái Thần Phong, là một bước chuẩn bị cho những thế hệ hậu duệ Thần Phong có nền tảng vững chắc để học luyện và phát huy Việt Nam Thần Phong với giá trị riêng của Dân Việt biết góp nhặt và đãi lọc tinh hoa của Nhân Loại, bổ túc làm thêm phong phú cho sự lợi ích Nước nhà.

NHỮNG VỊ ÂN NHÂN CỦA VÕ ĐƯỜNG THẦN PHONG

Suốt trong những năm tháng dài từ 1966-1975, Võ Đường Thần Phong đã Được sự ưu ái, bảo trợ của những Sĩ Quan Không Quân có tấm lòng yêu chuộng Võ Thuật trong thân tình tương thân, tương ái ! Tri ơn đặc biệt nhất: Toàn thể Võ Sư, Võ Sinh xuất thân từ Võ Đường Thần Phong trân trọng cám ơn Đại Tá Đinh Thạch On với chức vụ là Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 5 Không Quân kiêm Tham Mưu Trưởng Sư Đoàn và Võ Đường Thần Phong – Hội Võ Thuật Thần Phong nằm trong trách nhiệm và trực thuộc hệ thống chỉ huy của Ông. Ông đã thương mến “Anh-Em Võ Đường Thần Phong” mà hết lòng yểm trợ … từ sau cố Chuẩn Tướng Lưu Kim Cương đã “cánh chim bỏ đường bay” ! Cám ơn Chuẩn Tướng Phan Phụng Tiên – Tư Lệnh Sư Đoàn 5 Không Quân, Đại Tá Trần Đình Hoè – Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 5 Không Quân (1968), Trung Tá Lý Ngọc An – Trưởng Khối Chiến Tranh Chính Trị, Trung Tá Bùi Hoàng Khải – Trưởng Phòng Chính Huấn đã quan tâm giúp đỡ Võ Đường Thần Phong …và cũng không thể nào quên được Thiếu Tá Trần Như Đẩu và hiền nội của anh, chị Thiếu Anh như “Chiêu Anh Quán” với tấm lòng hào phóng, quảng đại Anh – Chị đã “Đãi Hiền” “Anh – Em Võ Đường Thần Phong” như mái ấm gia đình từ năm đầu thành lập Võ Đường 1966-1975, “tan hàng” rồi lại tiếp tục tại hải ngoại từ sau năm 1975 mãi cho đến nay. Chân thành biết ơn những vị “Mạnh Thường Quân” đã giúp đỡ Huynh – Đệ thuộc Võ Đường Thần Phong.

Manh_Thuong_Quan

Cat_Van_Khoi

KHỞI THUỶ XÂY DỰNG VÕ ĐƯỜNG THẦN PHONG

Võ Đường Thần Phong từ năm 1966-1969 thuộc Phòng Huấn Luyện, toạ lạc tại cánh trái trong khuôn viên Bộ Tư Lệnh Không Quân, Căn Cứ Phi Trường Tân Sơn Nhất – Sài Gòn là Võ Đường tiên khởi của toàn thể Hệ Thống Võ Đường Thần Phong về sau.

Võ Đường Thần Phong từ năm 1969-1973 toạ lạc tại đường Lê Văn Lộc kế cạnh Khối Chiến Tranh Chính Trị, Sư Đoàn 5 Không Quân, Căn Cứ Phi Trường Tân Sơn Nhất. Võ Đường nầy được Công Binh Đại Hàn xây đựng khang trang với tiêu chuẩn huấn luyện chuyên môn Võ Thuật Tae Kwon Do, Aikido, Judo,… với toàn bộ vật liệu và công sức kiến tạo của Chính Phủ Đại Hàn để làm Tặng Phẩm Văn Hoá cho Quân Chủng Không Quân Việt Nam Cộng Hoà.

Võ Đường Thần Phong từ tháng 6 – 1973 đến tháng 4 – 1975 toạ lạc gần kề Căn Cứ Trực Thăng vốn trước là cơ sở Base Exchange (BX) của Không Quân Hoa Kỳ trong Căn Cứ Phi Trường Tân Sơn Nhất – Sài Gòn.

Võ Đường Thần Phong Dân Sự từ năm 1971 – 1975 toạ lạc tại khuôn viên Nha Căn Cứ Hàng Không Dân Sự, Phi Cảng Tân Sơn Nhất – Sài Gòn.

Võ Đường Thần Phong Dân Sự Thứ Nhì từ năm 1972-1975 toạ lạc tại Quận Tư, Khánh Hội – Sài Gòn.

NHÂN SỰ ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG CỦA VÕ ĐƯỜNG THẦN PHONG

– Cố Chuẩn Tướng Lưu Kim Cương là Vị Sáng Lập nên Võ Đường Thần Phong và Hội Võ Thuật Thần Phong từ năm 1966.
– Đại Tá Trần Đình Hoè, Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 5 Không Quân là Vị n Nhân với tấm lòng hào sảng luôn trợ giúp cho Anh-Em của Võ Đường những nhu cầu rất hữu sự và thiết thực.
– Đại Tá Đinh Thạch On, Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 5 Không Quân kiêm Tham Mưu Trưởng Sư Đoàn 5 Không Quân là vị Sĩ Quan cao cấp trong quân chủng rất siêng năng tập luyện Võ Thuật, Ông đã có Đệ Tam Đẳng Huyền Đai Thái Cực Đạo và cũng là Vị Võ Sư Aikido (Hiệp Khí Đạo) của Võ Đường từ Năm 1972-1975. Ông là Vị n Nhân rất đặc biệt có sinh hoạt gắn bó với toàn thể Anh – Em Võ Sư, Võ Sinh thuộc Võ Đường Thần Phong và với tư thế Huynh Trưởng, Ông luôn luôn quan tâm giúp đỡ và bảo trợ cho Võ Đường Thần Phong tiến triển với mọi tình huống từ năm 1966-1975.

GIÁM ĐỐC VÕ ĐƯỜNG THẦN PHONG
– Khởi đầu Võ Đường Thần Phong trực thuộc Phòng Huấn Luyện nên Đại Uý Trần Đình Hữu được chỉ định làm Giám Đốc Võ Đường Thần Phong (1966).
– Giám Đốc Võ Đường Thần Phong kế tiếp là Đại Uý Trần Văn Ngưu (1966-1967).
– Giám Đốc Võ Đường Thần Phong từ Năm 1967-1968 là Đại Uý Trần Như Đẩu. Huyền Đai Judo, Huyền Đai Tae Kwon Do… khi Ông đang phục vụ ở Phòng Hành Quân Chiến Cuộc – Bộ Tư Lệnh Không Quân. Vì nhu cầu chiến trường từ sau năm 1969, Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà phải chiến đấu khốc liệt với quân Cộng Sản Bắc Việt xâm lăng trên khắp mặt trận … Ông được điều động trở về lại Phi Đoàn Trực Thăng 211, bay tăng phái chiến đấu và yểm trợ cho các đơn vị Bộ Binh chủ lực trong những cuộc hành quân khắp 4 Vùng Chiến Thuật, và đảm nhiệm thêm chức vụ Trưởng Phòng Tâm Lý Chiến Sư Đoàn 4 Không Quân – Căn Cứ Phi Trường Bình Thuỷ, Cần Thơ. Trường hợp của Ông rất đặc biệt: Tuy không còn là Giám Đốc Võ Đường Thần Phong sau năm 1969. Nhưng đến năm 1970 vì nhu cầu công vụ Bộ Tư Lệnh Không Quân đã chỉ định Ông về làm Trưởng Đoàn Công Tác Chính Huấn thuộc Văn Phòng Tham Mưu Phó Chiến Tranh Chính Trị – Bộ Tư Lệnh Không Quân. Đến tháng 1 – 1972 Ông được thăng Thiếu Tá. Tháng 4 – 1975 Ông vừa được lên Trung Tá thì biến cố ngày 30 – 4 – 1975 tan hàng…! Ông và những Sĩ Quan cao cấp trong QLVNCH bị đưa ra miền Bắc giam tù rất khắc nghiệt ! Niên Trưởng Trần Như Đẩu được Anh – Em Thần Phong và Anh – Em Văn Nghệ Sĩ trong Đoàn Công Tác Chính Huấn – Bộ Tư Lệnh Không Quân quí mến và thân tình thâm giao.
Mỗi năm cứ như thường lệ, Tổng Cục Thái Cực Việt Nam tổ chức 2 Giải Vô Địch Thái Cực Đạo:
– Giải Vô Địch Thái Cực Đạo Quân Đội: Tổ chức riêng cho những đội tuyển thủ đại diện cho các đơn vị trong Quân Binh Chủng: Hải Lục Không Quân, Cảnh Sát và Quân Trường Huấn Luyện Đơn Vị Trừ Bị: Nhẩy Dù, Thuỷ Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Thiết Giáp…và Thiếu Sinh Quân cùng tham dự cuộc tranh giải.
– Giải Vô Địch Thái Cực Đạo Toàn Quốc: Gồm có tất cả các đội tuyển thủ đại diện cho các Quân Binh Chủng – Cảnh Sát, Trung Tâm Huấn Luyện Quân Sự, Thiếu Sinh Quân và các Võ Đường, các Trường Dân Sự cùng tham dự cuộc tranh giải.
Bộ Tư Lệnh Không Quân đề cử Thiếu Tá Trần Như Đẩu về Võ Đường với trách nhiệm là Trưởng Phái Đoàn Võ Thuật của toàn thể 6 Căn Cứ Không Quân Việt Nam mỗi khi Võ Đường Thần Phong đại diện cho Không Quân Việt Nam Cộng Hoà tham dự những cuộc Tranh Giải Vô Địch Thái Cực Đạo Toàn Quốc và Quân Đội suốt từ những năm 1970 – 1975 qua 3 nhiệm kỳ, Ông được Tổng Cuộc Thái Cực Đạo Quân Đội (TCTCĐQĐ) bầu vào chức Phó Chủ Tịch Tổng Cuộc Thái Cực Đạo (TCTCĐVN) toàn quốc (Chủ Tịch Trung Tá Phạm Văn Cư, 1969 – 1971), tiếp đến Ông tái đắc cử Phó Chủ Tịch kiêm nhiệm Uỷ Viên Kỷ Luật của TCTCĐVN (2 nhiệm kỳ, Chủ Tịch Trung Tá Nguyễn Văn Thành, 1972 – 1975). Với chức vụ đảm nhiệm Ông làm đại diện cho TCTCDVN trong Hội Đồng Giám Khảo chấm thi lên đẳng cấp cho các Võ Đường Quân Đội và Không Quân khắp 4 Vùng Chiến Thuật và đưa ra Hội Đồng Kỷ Luật những Võ Sư – Võ Sinh vi phạm nội qui kỷ luật và đạo đức. Sau năm 1975 trải qua bao tháng năm kham nhẫn công phu tập luyện, Ông được những bậc Tôn Sư Thái Cực Quyền, Vĩnh Xuân Quyền, Hồng Gia Quyền La Phù Sơn đề cử bậc Võ Sư và trao bối truyền thừa tông phái. Đặc biệt Ông rất thiện xảo tâm đắc với bộ môn Bonsai-Non Bộ, hiện tại Ông là Bonsai Master cố vấn phụ trách kỹ thuật cho Hội Việt Mỹ Bonsai (Viêt-America Bonsai Association).
– Giám Đốc Võ Đường Thần Phong từ Năm 1969-1970 là Đại Uý Nguyễn Trúc Lân, Huyền Đai Aikido.
– Giám Đốc Võ Đường Thần Phong từ Năm 1970-1971 là Đại Uý Lê Đình Thuận, Huyền Đai Aikido.
– Giám Đốc Võ Đường Thần Phong từ Năm 1972-1973 là Thiếu Tá Cát Văn Khôi, Huyền Đai Aikido.
– Giám Đốc Võ Đường Thần Phong từ Năm 1973-1974 là Thiếu Tá Nguyễn Sĩ Phú.
– Giám Đốc Võ Đường Thần Phong từ Năm 1974-1975 là Đại Uý Nguyễn Văn Út.

Van_Thu_Than_Phong

MỸ THUẬT VÕ ĐƯỜNG THẦN PHONG

Từ khởi đầu thành lập Võ Đường Thần Phong. Thiếu Tá Trần Như Đẩu với Chức Vụ Giám Đốc Võ Đường và sau là Trưởng Đoàn Công Tác Chính Huấn thuộc Bộ Tư Lệnh Không Quân, Ông đã đề cử Hoạ Sĩ Nguyễn Lục Phú. Khối Chiến Tranh Chính Trị đề cử Hoạ Sĩ Trúc Việt công tác trang trí Mỹ Thuật toàn thể cho Võ Đường Thần Phong.

VÕ SƯ ĐẠI HÀN TẠI VÕ ĐƯỜNG THẦN PHONG

Tổng Thống Đại Hàn – Pak Chung Hee chỉ thị Võ Sư Kang Tae Ho – Huyền Đai Đệ Tứ Đẳng đang là Hàn Lâm Học Sĩ Viện Hàn Lâm Đại Hàn cũng là Sĩ Quan Tuỳ Viên Văn Hoá của Tổng Thống sang Việt Nam đặc biệt phụ trách đặc trách chương trình huấn luyện Tae Kwon Do cho Quân Chủng Không Quân Việt Nam Cộng Hoà từ ngày 1 tháng 12 năm 1966 khởi đầu gây dựng nên Võ Đường Thần Phong cho đến tháng 12 năm 1968.

– Võ Sư Đại Uý Lee Sha Un – Huyền Đai Đệ Tứ Đẳng Tae Kwon Do, nói thông thạo tiếng Việt, được Bộ Tư Lệnh Quân Lực Đại Hàn đề cử để hổ trợ cố Chuẩn Tướng Lưu Kim Cương thành lập Võ Đường Thần Phong cho Quân Chủng Không Quân, trong chương trình huấn luyện và phát triển môn võ Tae Kwon Do. Võ Sư Lee phụ trách huấn luyện Võ Thuật cho Võ Đường Thần Phong từ năm 1966 – 1969 và Ông cũng là Vị Sĩ Quan có công đề xuất và vận động với Trung Tướng Cher Moon Sin và Đại Tướng Lee Sai Ho, Tư Lệnh Lực Lượng Đại Hàn tại Việt Nam thỉnh nguyện với Chính Phủ Đại Hàn duyệt thuận kế hoạch xây dựng cho Không quân Việt Nam một ngôi Võ Đường khang trang từ năm 1968 đến 1969 hoàn tất. Trân trọng kính bút:” Chúng tôi những Võ Sư – Võ Sinh của Võ Đường Thần Phong vô cùng biết ơn Thầy Lee Sha Un đã tận tụy xây dựng và đào tạo nên nền Võ Thuật Thái Cực Đạo Thần Phong từ buổi sơ khai phát triển mãi cho đến ngày nay…”!

– Võ Sư Kang Dong Kil – Huyền Đai Đệ Tứ Đẳng phụ trách huấn luyện Võ Thuật từ 1966-1968.
– Võ Sư Lee Keun Tae – Huyền Đai Đệ Tứ Đẳng phụ trách huấn luyện Võ Thuật từ 1968-1969.
– Võ Sư Kang Kwan Xu – Huyền Đai Đệ Tứ Đẳng phụ trách huấn luyện Võ Thuật từ 1968 – 1969.
– Võ Sư Kim Byung Woon – Huyền Đai Đệ Ngũ Đẳng phụ trách huấn luyện Võ Thuật từ 1969- 1970.
– Võ Sư Cher Hyung Ho, Huyền Đai Đệ Tứ Đẳng, phụ trách huấn luyện Võ Thuật từ 1969-1970.
– Võ Sư Cho Sun Taik – Huyền Đai Đệ Ngũ Đẳng phụ trách huấn luyện Võ Thuật từ 1970 – 1971.
– Võ Sư Cho Hyun Hyo – Huyền Đai Đệ Ngũ Đẳng phụ trách huấn luyện Võ Thuật 1971.
– Võ Sư Her Man – Huyền Đai Đệ Lục Đẳng phụ trách huấn luyện Võ Thuật từ 1971 – 1972.
– Võ Sư Cho Jung Do – Huyền Đai Đệ Lục Đẳng phụ trách huấn luyện Võ Thuật 1972.
– Võ Sư Chung Tae Kap – Huyền Đai Đệ Lục Đẳng phụ trách huấn luyện Võ Thuật từ 1972 – 1973.
– Đại Võ Sư Kim Bong Sik: Thiếu Tá Kim Bong Sik (Korea Air Force) – Huyền Đai Đệ Lục Đẳng là Trưởng Phái Đoàn Võ Sư Đại Hàn tại Việt Nam, và cũng là Võ Sư Trưởng phụ trách huấn luyện Võ Thuật tại Võ Đường Thần Phong từ Năm 1970-1972 và là Vị Mạnh Thường Quân luôn giúp đỡ Võ Đường Thần Phong với mọi ưu tiên từ Quân Đội Đồng Minh Đại Hàn. Năm 1973, Ông được vinh thăng Trung Tá và trở về nước theo chương trình “Rút Quân Đồng Minh Rời Khỏi Việt Nam”.
Tháng 6 Năm 1972, Ông làm Chánh Chủ Khảo kỳ thi lên đai tại Võ Đường Lê Lợi. Trong kỳ thi lên đẳng cấp nầy: Trịnh Khải Hoàng, Trần Văn Lạc, Hoàng Thuỵ Thông đã đã vượt qua cuộc sát hạch và được thăng lên Huyền Đai Đệ Nhị Đẳng.
Sau 1975, Ông được vinh thăng Đại Tá giữ chức vụ Tuỳ Viên Quân Sự Korea tại France, u Châu. Ông là Đại Võ Sư lừng danh Đại Hàn – Việt Nam – Quốc Tế.

Ngoài Ra còn có những vị Võ Sư Đại Hàn với trình độ tuyệt hảo xuất sư như Võ Sư Kim (BatMan), Huyền Đai Đệ Lục Đẳng Tae Kwon Do là Vị Võ Sư Trưởng của Trường Vũ Thuật Thể Dục Thể Thao Quân Đội tại Thủ Đức và Võ Sư Pak (Wak), Huyền Đai Đệ Lục Đẳng, Trưởng Phái Đoàn Võ Sư Đại Hàn từ năm 1964-1969 vẫn thường đến thăm viếng và huấn luyện đặc biệt cho Võ Sư và Võ Sinh tại Võ Đường Thần Phong.

VÕ SƯ VIỆT NAM TẠI VÕ ĐƯỜNG THẦN PHONG 1966 – 1968

– Tổng Cục Võ Thuật Thái Cực Đạo Quân Đội để cử Võ Sư Cố Vấn Woòng Mậu Thoòng, Huyền Đai Đệ Nhị Đẳng Thái Cực Đạo, Võ Sư Nguyễn Văn Năng, Huyền Đai Đệ Nhị Đẳng Thái Cực Đạo. Hai vị Võ Sư nầy đã cố vấn và làm phụ tá các Võ Sư Đại Hàn để huấn luyện cho khoá sinh trong tinh thần tương trợ rất tốt đẹp từ những ngày đầu tiên thành lập Võ Đường Thần Phong 1966 – 1967.

– Từ ngày đầu tiên thành lập nên Võ Đường Thần Phong, từ năm 1966-1968. Võ Sư Kim Phúc Nam đã mang đẳng cấp cao nhất tại Võ Đường là Huyền Đai Đệ Nhị Đẳng vì Ông đã tốt nghiệp Khoá Thái Cực Đạo Đầu Tiên do Phái Đoàn Võ Sư Đại Hàn đào tạo Võ Sư Huấn Luyện cho Quốc Gia Việt Nam và cũng với duyên trường đặc biệt Ông được Đại Uý Lee Sha Un cứu xét thâm niên võ học rồi đề cử về Bộ Tư Lệnh Đại Hàn để thi Huyền Đai Đệ Tam Đẳng (1968-1969). Vì là quân nhân Không Quân nên Võ Sư Kim Phúc Nam được chỉ thị về Võ Đường làm phụ tá cho các Võ Sư Đại Hàn và cũng là Võ Sư thực thụ huấn luyện cho các khoá sinh từ năm 1966 – 1969. Từ sau năm 1969, Ông trở lại phần sở thuộc Phòng Huấn Luyện Không Quân và được biệt phái về Võ Đường để hợp cùng với Các Võ Sư Đại Hàn phụ trách huấn luyện cho Tuyển Thủ của Võ Đường mỗi khi có cuộc Tranh Giải Vô Địch Thái Cực Đạo Toàn Quốc.

.Khoá Tae Kwon Do Thứ I: Đào Tạo Võ Sư Thái Cực Đạo Không Quân:

Võ Đường Thần Phong khai giảng khoá Võ Thuật Thái Cực Đạo đầu tiên ngày 1 tháng 12 năm 1966 đến năm 1968, thu nhận 43 khoá sinh tình nguyện từ các phần sở trong quân chủng Không Quân. Đặc biệt vì là khoá đào tạo Võ Sư để phụ trách huấn luyện Võ Thuật Taekwondo cho các Sư Đoàn Không Quân. Do vậy khoá học này trực thuộc Phòng Huấn Luyện và khoá sinh phải tập luyện kham nhẫn 8 tiếng mỗi ngày và suốt 18 tháng cho đến cuối khoá có được 27 võ sinh đai nâu cấp 1 tốt nghiệp Huyền Đai Đệ Nhất Đẳng sau kỳ thi kỳ sát hạch Võ Thuật như: Nguyễn Ngọc Diệp, Nguyễn Văn Lợi, Huỳnh Văn Phúc, Trương Văn Nhiều, Phan Văn Đức, Lâm Quang Nở, Lưu Văn Nam (Hiệp Sĩ Mù). Huỳnh Văn Báu, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Sĩ Ân, Ngô Ngọc Khánh (Bắc Kỳ), Nguyễn Xuân Tính, Huỳnh Đông, Trương Văn Đại, Hoàng Văn Hiệp, Nguyễn Văn Hiệp, Huỳnh My, Phú (Bắc Kỳ), Túc, Đạt, Ngọc… Một số ít được tuyển chọn làm Võ Sư Huấn Luyện thực thụ cho Võ Đường Thần Phong từ năm 1968 – 1975 và được phân nhiệm như sau:

– Một số Võ Sư tốt nghiệp Khoá I Huấn Luyện Viên Võ Thuật Thái Cực Đạo thuộc Võ Đường Thần Phong còn đang chờ để trở lại phần sở cũ hoặc được thuyên chuyển đi phần sở mới theo nhu cầu công vụ như: Võ Sư Lưu Văn Nam, Võ Sư Lâm Quang Nở, Võ Sư Huỳnh Văn Báu,… được cắt đặt làm phụ tá cho Võ Sư Đại Hàn huấn luyện cho các lớp Thiếu Niên Thần Phong từ tháng 6 – 8 năm 1968

– Võ Sư Nguyễn Văn Lợi: Phụ trách huấn luyện cho Quân Nhân và liên đoàn Thiếu Niên Thần Phong lớp buổi chiều Thứ 2-4-6. Là phụ tá Giám Đốc VĐTP. Đặc biệt Võ Sư Lợi có nhiều hạnh duyên với cố Chuẩn Tướng Lưu Kim Cương từ khi Anh còn là nhân viên phi hành bay “Tháp Tùng Tử” với những Pilot của USAF loại AD-5 bao vùng an ninh trên khắp không phận miền Nam – Việt Nam, bấy giờ quân đội Mỹ chưa chính thức tham chiến tại Việt Nam và Quân Chủng Không Quân đang trên đà gây dựng và phát triển… Nên những phi vụ cảm tử không chỉ số như thế không có trên phương diện chính trị chính thức. Đến khi Không Quân Việt Nam Cộng Hoà phát triển vững mạnh, anh Nguyễn Văn Lợi được thuyên chuyển về Phi Đoàn Vận Tải 413 – AC47, tiếp đến vì nhu cầu đào tạo cho Hệ Thống Thần Phong lớp Huynh Trưởng Hướng Đạo (trưóc khi nhập ngũ, anh nguyên là Trưởng Hướng Đạo Sinh dân sự) để phụ trách giảng huấn cho liên đoàn Thiếu Niên Thần Phong trong chương trình học tập với những bộ môn: Văn Hoá, m Nhạc, Võ Thuật, Chính Trị, Quân Sự và công tác Xã Hội Dân Sự Vụ… sẽ là những “Quân Nhân Không Quân Ưu Tú” của Không Lực Việt Nam tương lai. Nên huynh trưởng Lưu Kim Cương “rút” nhân viên phi hành Nguyễn Văn Lợi về học Khoá I Thái Cực Đạo Võ Đường Thần Phong và trở thành “Anh – Em Kết Nghĩa Thần Phong”. Từ sau đó Võ Sư Nguyễn Văn Lợi là “Ông Từ” giữ Võ Đường với Trịnh Khải Hoàng, Trần Văn Lạc, Hoàng Thuỵ Thông, Huỳnh Quang Thanh, Bùi Văn Tuyển, Nguyễn Phi Bằng, Lê Văn Xuân, Huỳnh Phi Hùng, … và “được” xem như là chỗ dựa tinh thần của võ sinh các lớp Thiếu Niên Thần Phong từ khởi thuỷ cho mãi đến ngày nay… Anh là Người Anh Lớn đúng Nghĩa được hầu hết những Anh Em Thần Phong quý mến, kính trọng…!!!

– Võ Sư Trương Văn Nhiều: Phụ trách huấn luyện cho Quân Nhân và Thiếu Niên Thần Phong lớp buổi chiều thứ 3-5-7.

– Võ Sư Huỳnh Văn Phúc: Phụ trách huấn luyện cho Quân Nhân và Thiếu Niên Thần Phong lớp buổi sáng thứ 2-4-6. Là thủ quỹ VĐTP.

– Võ Sư Nguyễn Ngọc Diệp: Phụ trách huấn luyện cho Quân Nhân và Thiếu Niên Thần Phong lớp buổi sáng thứ 3-5-7 và văn thư VĐTP.

– Võ Sư Phan Văn Đức: Phụ trách liên lạc ngoại vụ và huấn luyện cho Quân Nhân lớp buổi tối. Còn lại tất cả những Võ Sư cùng tốt nghiệp Khoá Thứ Nhất của Võ Đường Thần Phong được trở về phần sở để huấn luyện Võ Thuật Tae Kwon Do cho 6 Sư Đoàn Không Quân Việt Nam.

Vo_Su_Than_Phong

.Khoá Taekwondo Thứ II:

Võ Đường Thần Phong thu nhận đủ số võ sinh cho Khoá Thứ Nhì và được khai giảng vào ngày 3 tháng 6 năm 1968 để tiếp tục huấn luyện Võ Thuật Thái Cực Đạo (Tae Kwon Do) và Hiệp Khí Đạo (Aikido Yosheikan`) cho giới Quân Nhân và Thiếu Niên Thần Phong. Phụ trách huấn luyện chính vẫn do Võ Sư Đại Hàn và Võ Sư Việt phụ tá cho đến năm 1973 theo Chương Trình Rút Quân Đội Đồng Minh Rời Khỏi Việt Nam, Võ Đường Thần Phong không còn có Võ Sư Đại Hàn phụ trách huấn luyện nữa…! Nhưng ở giai đoạn từ sau năm 1968 những Võ Sư Việt tốt nghiệp Huyền Đai của Khoá Thứ Nhất Võ Đường Thần Phong được tuyển lưu giữ để thành Võ Sư Huấn Luyện được phân nhiệm huấn luyện thực thụ cho các Khóa Huấn Luyện về sau mãi cho tới năm 1975. Những Võ Sinh của Khoá Thứ Nhì sau 2 năm thụ huấn đến tháng 6 năm 1970 đã dự thi và tốt nghiệp với đẳng cấp Huyền Đai Đệ Nhất Đẳng. Một số tân đai đen xuất thân từ Lớp Thiếu Niên Thần Phong như: Trịnh Khải Hoàng, Trần Văn Lạc, Hoàng Thuỵ Thông,…đã trở thành Võ Sư, Tuyển Thủ ưu tú… được Ban Giám Đốc Võ Đường Thần Phong đề cử tiếp nối truyền thống Huấn Luyện Võ Thuật Thái Cực Đạo cho 2 Võ Đường Thần Phong Dân Sự như:
VÕ SƯ THẦN PHONG HUẤN LUYỆN VÕ THUẬT TẠI CÁC VÕ ĐƯỜNG D N SỰ
.Võ Sư Nguyễn Văn Lợi-Võ Sư Trần Văn Lạc-Võ Sư Trịnh Khải Hoàng với Võ Đường Thần Phong Phi Cảng Tân Sơn Nhất:
Sáng Lập: Võ Sư Nguyễn Văn Lợi.
Giám Đốc: Bà Đặng Thị Tiên.
Võ Sư Trịnh Khải Hoàng, Võ Sư Trần Văn Lạc. Thỉnh thoảng Võ Sư Hoàng Thuỵ Thông, Võ Sư Phạm Trọng Nghĩa, Võ Sư Nguyễn Phi Bằng đến võ đường phụ trách huấn luyện cho võ sinh Võ Đường Thần Phong Dân Sự Phi Cảng Tân Sơn Nhất từ năm 1971-1974. Những võ sinh theo học Khoá Thứ Nhất ở Võ Đường nầy đến năm 1973 đã đạt được đẳng cấp Huyền Đai Đệ Nhất Đẳng.

.Võ Sư Huỳnh Văn Phúc- Võ Sư Nguyễn Ngọc Diệp – Võ Sư Trịnh Khải Hoàng với Võ Đường Thần Long:

Thần Phong Dân Sự 2, Quận Tư, Thành Phố Sài Gòn.

Giám đốc là Võ Sư Huỳnh Văn Phúc.

Võ Sư Trịnh Khải Hoàng, Võ Sư Nguyễn Ngọc Diệp phụ trách huấn luyện từ năm 1972-1975. Những võ sinh theo học ở Võ Đường Thần Long đến năm 1974 đã đạt đẳng cấp Huyền Đai Đệ Nhất Đẳng.

Nhiều võ sinh sau khi theo học tại võ đường Thần Phong đạt được trình độ Huyền Đai Đệ Nhất Đẳng đã tham gia huấn luyện Thái Cực Đạo tại các võ đường trong thành phố.

.Võ Sư Trần Văn Lạc – Taekwondo tại Lackland Airforce Base 1972-1974:

Năm 1972, Trần Văn Lạc được qua Mỹ thụ huấn Khoá Huấn Luyện Hoa Tiêu Hellicopter tại căn cứ Lackland Air Force Base is a United State Air Force Base located in San Antonio, Texas. The base is under the jurisdiction of the 802d Mission Support Group, Air Education and Training Command. Trong thời gian theo học từ 1972 – 1974, võ sư Trần Văn Lạc được nhà trường yêu cầu mở lớp huấn luyện Taekwondo cho tất cả khoá sinh ham chuộng Võ Thuật. Lớp học thu hút được số đông khoá sinh khác chủng tộc đang theo học chương trình đào tạo Pilot Hellicopter. Cuối năm 1974 được lệnh trở về nước và đến cuối năm 1975 vượt biển sang định cư tại San Antonio, Texas. Năm 1976 gặi lại tổ sư sáng lập Taekwondo – Choi Hong Hi đề cử làm Chủ Tịch International Taekwondo Federation tại USA.

.Võ Sư Hoàng Thuỵ Thông – Taekwondo Cộng Đồng San Diego, California:

Năm 1975, võ sư Thần Phong Hoàng Thuỵ Thông định cư tại San Antonio-Texas, sau di chuyển về San Diego – California tham gia sinh hoạt xã hội, làm chủ tịch Cộng Đồng Người Việt địa phương và mở lớp huấn luyện Thái Cực Đạo thời gian dài và sau cùng vì quá bận rộn với công việc, anh tạm ngưng chương trình huấn luyện Taekwondo.

.Võ Sư Nguyễn Lục Phú với Võ Đường Quốc Tuấn:

Võ Sư Nguyễn Lục Phú tập luyện Taekwondo và Aikido tại Võ Đường Thần Phong từ 1966-1968 và được tuyển vào đội Thần Phong Không Quân tranh Giải Vô Địch Thái Cực Đạo Toàn Quốc 1969 với cấp đai nâu và đoạt giải Vô Địch Toàn Đội với Huy Chương Vàng. Đến 1972 Võ Sư Nguyễn Lục Phú – Huyền Đai Đệ Tứ Đẳng Aikido – Huyền Đai Đệ Tam Đẳng Judo – Huyền Đai Đệ Nhất Đẳng Taekwodo – Huyền Đai Đệ Ngũ Đẳng Karate phụ trách huấn luyện tại Võ Đường Thần Phong lớp Aikido và Judo cho tới năm 1975. Ngoài ra Võ Sư Nguyễn Lục Phú mở Võ Đường Quốc Tuấn dạy Judo tại ngã ba đường Lê Văn Duyệt – Hòa Hưng năm 1974. Từ sau 1975, Võ Sư Nguyễn Lục Phú vẫn tiếp tục sinh hoạt Võ Thuật và mở lớp dạy: Aikido, Judo, Karate, Taekwondo, Kendo cho tới khi qua Mỹ định cư.

.Võ Sư Lâm Hal với Võ Đường Thái Cực Đạo TTCH:

Võ Sư Lâm Hal- Huyền Đai Đệ Nhị Đẳng Taekwondo (Đệ Tam Đẳng 1974) Sĩ Quan Không Quân được thiếu tá Trần Như Đẩu – Bộ Tư Lệnh Không Quân điều động về Võ Đường Thần Phong tập luyện để tham dự vào đội tuyển Thần Phong Không Quân tranh Giải Vô Địch Thái Cực Đạo Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà và Giải Vô Địch Thái Cực Đạo Toàn Quốc năm 1972 – 1973. Ngoài ra Võ Sư Lâm Hal mở Võ Đường dân sự dạy Thái Cực Đạo trong khu cư xá Trung Tâm Cải Huấn Chí Hòa.

. Võ Sư Trịnh Khải Hoàng – Võ Sư Trương Văn Nhiều với Trung Tâm Đắc Lộ Thái Cực Đạo:

Võ Sư Nguyễn Văn Hoàng là Huấn Luyện Viên Võ Thuật của Sư Đoàn Nhẩy Dù, Ông phụ trách huấn luyện môn Thái Cực Đạo cho đơn vị trừ bị Nhẩy Dù tại trại Hoàng Hoa Thám. Ông mở và dạy thêm lớp Thái Cực Đạo tại trường trung học Đắc Lộ – Bảy Hiền. Nhưng vì là Hạ Sĩ Quan phục vụ tại đơn vị với nhiều công tác, Ông không có thời gian để trực tiếp dạy Võ như dự tính. Vì vậy, Ông nhờ võ sư Trương Văn Nhiều và võ sư Trịnh Khải Hoàng dạy thế cho Ông 1971 – 1972.

.Võ Sư Bùi Văn Chúc với Võ Đường Thần Phong Quân Cụ:

Võ Sư Bùi Văn Chúc luyện tập môn Aikido tại Võ Đường Thần Phong từ năm 1968 – 1973 thi đậu Huyền Đai Đệ Nhị Đẳng và được Ban Giám Đốc đề cử làm Võ Sư thực thụ huấn luyện môn Aikido cho võ sinh tại võ đường từ năm 1973 – 1975. Trong năm 1973, võ sư Bùi Văn Chúc khai giảng lớp Thần Phong Aikido và Taekwondo tại đơn vị Quân Cụ Gò Vấp để huấn luyện Võ Thuật cho quân nhân và con em phục vụ trong ngành Quân Cụ được các giới chức chỉ huy, điều hành hưởng ứng và khen thưởng nồng nhiệt…! Sau 1975, võ sư Bùi Văn Chúc – Huyền Đai Đệ Tam Đẳng Aikido định cư tại Mỹ, Ông tiếp tục mở lớp dạy Aikido Yosheikan tại địa phương cho đến khi được nghĩ hưu trí.

.Võ Sư Bùi Hữu Tạc và Lớp Thần Phong Aikido tại Seattle, Washington:

Võ Sư Bùi Hữu Tạc tập luyện môn Aikido từ tháng 6 – 1968 tại Võ Đường Thần Phong, đến năm 1972 là Võ Sư Aikido – Huyền Đai Đệ Nhị Đẳng phụ trách huấn luyện lớp Aikido buổi chiều cho tới năm 1975. Sau 1975, định cư tại Seattle , Washington, Võ Sư Bùi Hữu Tạc tiếp tục sinh hoạt Võ Thuật và mở lớp Thần Phong Aikido tại Seattle, Washington cho đến khi hưu trí.

.Võ Sư Trần Bảo Lộc và Lớp Thần Phong Aikido tại USA:

Võ Sư Trần Bảo Lộc là Sĩ Quan Không Quân, tập luyện môn Aikido Yosheikan với Đại Sư Nguyễn Đăng Đức và Võ Sư Lê An Ninh từ tháng 6 – 1968, thi đậu Huyền Đai Đệ Nhị Đẳng 1972 và trở thành Võ Sư phụ trách huấn luyện cho võ sinh Lớp Aikido buổi chiều tại Võ Đường Thần Phong cho đến 1975. Sau khi định cư tại Mỹ, Võ Sư Trần Bảo Lộc mở lớp Thần Phong Aikido tại địa phương và cũng như những Võ Sư xuất thân từ môn Aikido với tính chất Nhu an tĩnh… Võ Sư Trần Bảo Lộc sinh hoạt Võ Thuật rất khiêm tốn, hài hoà.

.Võ Sư Thần Phong Nguyễn Phi Bằng – Câu Lạc Bộ Quận Gò Vấp:

Nguyễn Phi Bằng tập luyện môn Taekwondo lớp 2 – 4 – 6 do võ sư Nguyễn Văn Lợi huấn luyện đến năm 1972 thi đậu Huyền Đai Đệ Nhất Đẳng, năm 1974 thi đậu Huyền Đai Đệ Nhị Đẳng làm phụ tá cho Thầy Nguyễn Văn Lợi dạy lớp đai đen Taekwondo tại Võ Đường Thần Phong từ 1973 – 1975.

Năm 1978 tại Saigon và các quận, tỉnh thành đều phát động phong trào thể dục, thể thao và thành phố Saigon là “đơn vị” tiền phong mạnh nhất với phong trào tập luyện Thái Cực Đạo: Tại Quận 4 có võ sư Thần Phong – Nguyễn Văn Vạn, Quận 5 có võ sư Thần Phong – Đào Phúc Thế, Quận Tân Bình có Thần Phong – Huỳnh Phi Hùng, Thần Phong – Phạm Trọng Nghĩa mở lớp dạy ở Câu Lạc Bộ 2/9 và vùng phụ cận… Nguyễn Phi Bằng, Huỳnh Phi Hùng với Vũ Sĩ Vinh thường tới lớp phụ giúp anh Nguyễn Văn Vạn là trưởng huấn luyện viên quốc gia đào tạo cho đệ tử trong số võ sinh có Trần Quang Hạ đại diện Việt Nam tham dự Giải Vô Địch Thái Cực Đạo Đông Nam Á Châu – SEA Games 1990 và đoạt Giải Vô Địch Taekwondo với Huy Chương Vàng làm rạng danh Việt Nam và Thần Phong.

Năm 1984, Huỳnh Phi Hùng vượt biên, để lại các võ sinh hậu duệ Thần Phong như các em có trình độ kỹ thuật cao cấp: Sinh, Nguyên, Minh, Long, Trụ , Hải,… trở thành những Võ Sư sau này tiếp tục truyền bá Thần Phong Thái Cực Đạo tại Việt Nam và Canada. Võ Sư Nguyễn Phi Bằng làm cố vấn cho Huấn Luyện Viên tại Câu Lạc Bộ Quận Gò Vấp đào tạo tuyển thủ cho môn Thái Cực Đạo Việt Nam cho tới năm 2012 đi Mỹ định cư.

ĐẶC BIỆT VÕ ĐƯỜNG THẦN PHONG TẠI HÀ NỘI SAU 1975

Sau tháng 4 – 1975 vì áp lực Chính Trị toàn thể sinh hoạt Võ Thuật Thần Phong bị cấm đoán chặc chẽ tại Việt Nam. Nhưng đặc biệt năm 1986, Võ Sư Nguyễn Hùng Sơn vốn là võ sinh của võ đường Chung Do Kwan sau theo học với Võ Sư Phan Văn Đức đã mạnh dạn ra Hà Nội xin giấp phép mở Võ Đường Thần Phong để huấn luyện Võ Thuật Thái Cực Đạo cho giới thanh thiếu niên miền Bắc rất hâm mộ Võ Thuật Thần Phong Thái Cực Đạo miền Nam. Võ Đường Thần Phong đầu tiên được khai mở tại Hà Nội trực thuộc Sở Thể Dục Thể Thao Hà Nội – Văn Phòng Hiệp Hội Thái Cực Đạo được đặc tại Sân Vận Động Hàng Đẫy số 7 Trịnh Hoài Đức – Hà Nội. Võ Sư Nguyễn Hùng Sơn làm phó chủ tịch Hiệp Hội Thái Cực Đạo kiêm Trưởng Ban Chuyên Môn Võ Thuật với 26 năm truyền dạy Võ Thuật Thái Cực Đạo tại các huyện nội thành và ven đô Hà Nội, đa số võ sinh thi lên đai là thanh thiếu niên ở huyện Từ Liêm… Nay các truyền nhân của Ông đã trở thành những Võ Sư danh tiếng như: Võ Sư Lê Minh Khương, Võ Sư Đào Quốc Thắng, Võ Sư Trần Minh Tuấn, Võ Sư Nguyễn Sơn,… đã mở các Võ Đường ở nhiều nơi tại miền Bắc Việt Nam.

Share this post