Không uống bia Sài Gòn, bị buộc viết bản tường trình – Đinh Liên

Không uống bia Sài Gòn, bị buộc viết bản tường trình – Đinh Liên

(VNTB) 7 vị cán bộ thuộc Sở Giáo Dục & Đào Tạo Hà Tĩnh phải viết bản tường trình, lý do: Đi “nhậu” mà từ chối uống bia Sài Gòn.

Bia Sài Gòn được cấp lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh ưu tiên sử dụng, do doanh nghiệp này đóng trên địa bàn. Trước đó, ông Lê Minh Đạo, chánh Văn Phòng Tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ban hành một văn bản “hỏa tốc” kêu gọi các lãnh đạo, doanh nghiệp, báo đài trong tỉnh tham gia lễ hội bia Sài Gòn được diễn ra tối 5/9/2015, tại tỉnh này. Văn bản nhấn mạnh mục đích là nhằm: “Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ chính Trị phát động và chỉ thị số 48-TU/CT ngày 12/08/2015 của Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy về tăng cường thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.”

Đánh giá về điều này, một số luật sư cho biết nó “khôi hài”, dù rằng, việc kêu gọi tham dự lễ hội là không vi phạm Luật Cạnh Tranh.

Nhưng việc buộc 7 vị cán bộ viết tường trình, vì lỡ từ chối “bia Sài Gòn” đi nhậu liệu của lãnh đạo Sở Giáo Dục & Đào Tạo Hà Tĩnh có gián tiếp rơi vào trường hợp “bắt buộc dùng sản phẩm bia của một đơn vị” – một hành vi không còn dựa trên kêu gọi ý thức mà đã sử dụng các biện pháp răn đe để buộc sử dụng độc quyền một sản phẩm – dẫn đến vi phạm Luật Cạnh Tranh? Theo đó, Điều 6 Luật Cạnh Tranh quy định: Cơ quan quản lý nhà nước không được thực hiện những hành vi sau đây để cản trở cạnh tranh trên thị trường: “1. Buộc doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân phải mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp được cơ quan này chỉ định, trừ hàng hoá, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước hoặc trong trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật; 2. Phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp.

Việc liên tiếp “ưu ái” bia Sài Gòn, dưới quan điểm “ủng hộ hàng Việt, tăng ngân sách tỉnh” của Hà Tĩnh là một “sáng kiến” đậm chất kinh tế chỉ huy, và biểu hiện phần nào tính cục bộ địa phương ngay từ phương diện xây dựng chính sách kinh tế – xã hội.

Share this post