Kỷ Lục Thế Giới Của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa – Sưu Tầm

Kỷ Lục Thế Giới Của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa – Sưu Tầm

– Đường xa nhất: Đường tiến lên Chủ Nghĩa XÃ HỘI .

– Chết nhiều nhất: Ung thư .

– Chết nhanh nhất: Tai nạn giao thông.

– Vụ kiện lâu nhất: Kiện Trung Quốc lấn chiếm biển Đông của VN.

– Phản đối nhiều nhất: Phản đối TC giết hại ngư dân Việt Nam, xâm phạm lãnh hải .

– Quan hệ mật thiết nhất: Việt Nam – TC .

– Học tập nhiều nhất: Tư tưởng Hồ Chí Minh .

– Người giỏi ngoại ngữ nhất: Hồ Chí minh (29 thứ tiếng) .

– Người lớn tuổi nhất: Cha Già Dân Tộc.

– Người vội vàng nhất: Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh – NVL (Những việc cần làm ngay ) .

– Người đốn củi thành danh nhất: Chủ Tịch QH Nông Đức Mạnh.

– Người hoạn lợn giữ chức vụ cao nhất: Tổng Bí Thư Đỗ Mười 

– Người nói ngọng nhất: Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Nhạ .

– Người bán thuốc Tây giả nhiều nhất: Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến

– Nghề kiếm nhiều tiền nhất: Bán vé số, chạy xe ôm .

– Sợi dây dài nhất: Dây rút kinh nghiệm.

– Bếp lò cháy lâu nhất: Bếp lò của TBT Nguyễn Phú Trọng.

– Người tự cách ly dịch cúm Covid lâu nhất: TBT Nguyễn Phú Trọng.

– Người sưu tầm nhiều áo dài nhất: Chủ Tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân .

– Người mơ mộng nhất: Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc (Hà Nội = Paris, Sài Gòn = New York)

– Việc phải làm trước nhất: Tích cực soát, cũng như kiểm tra …

– Câu động viên nghe quen thuộc nhất: Phải tin tưởng vào sự lãnh đạo tài tình của Đảng …

– Rẻ nhất: Lương tâm, đạo đức.

– Tội nặng nhất: Tội yêu nước.

– Nguy hiểm nhất: Thế lực thù địch. 

Share this post