Làm Sao Xong Bài Thi Nhập Quốc Tịch Mỹ?- BBC

Làm Sao Xong Bài Thi Nhập Quốc Tịch Mỹ?- BBC

Phóng viên BBC Laura Trevelyan, sống ở Mỹ 12 năm qua, đã nộp đơn xin nhập tịch Mỹ. Quá trình này gồm một bài kiểm tra kiến thức về lịch sử và chính quyền. Cô kể lại những khó khăn trải qua.

Lần cuối tôi làm kiểm tra cũng phải hơn 25 năm rồi, nên tôi không tập tành gì mấy. Tế bào não có đâu được như xưa, và trí nhớ ngắn hạn cũng kém đi.

Nỗ lực ban đầu của tôi học để thi quốc tịch Mỹ thất bại thảm hại. Suốt mấy tháng, cuốn sách to Học Về Nước Mỹ: Những Bài Học Nhanh Để Thi Nhập Tịch cứ để ở đầu giường.

Tôi còn đổ cả cà phê lên tài liệu quan trọng này. Thỉnh thoảng tôi cho nó vào túi xách, khiến nó còn nhàu nát hơn.

Có lúc tôi mở cuốn sách khi đi tàu từ New York đến thủ đô, đổ rượu đỏ, rồi cà phê lên sách, đọc sơ sơ rồi lại đóng lại sau khi trả lời sai vài câu.

Có vẻ tuổi tác làm tôi khó nhớ các con số, mà đây là vấn đề to khi học lịch sử Mỹ và hệ thống chính quyền.

Vì sao cờ Mỹ có 13 sọc? Vì sao cờ có 50 sao? À, 13 tiểu bang thuộc địa, và 50 bang của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Ba con trai của tôi thích cầm cuốn sách đó và hành hạ tôi với các câu hỏi mà tôi trả lời sai. Ví dụ có bao nhiêu tu chính án trong hiến pháp Mỹ? 27 nhé.

Thế mà tôi lại nhớ thành 72.

Hiến pháp viết ra năm nào? Không phải 1776 đâu, đó là năm của Tuyên ngôn Độc lập.

Đúng ra là 1787 – năm hiến pháp ra đời.

Chứ không phải là 1987, một năm in sâu vào trí nhớ của tôi vì khi đó tôi là thiếu nữ ở Anh.

Còn đây là câu hỏi 53. Lời hứa khi bạn thành công dân Mỹ? Bạn phải từ bỏ sự trung thành với các nước khác, theo sách.

Tôi sẽ thề như sau. Tôi tuyệt đối và hoàn toàn từ bỏ trung thành với mọi hoàng tử ngoại quốc, nhà cai trị, nhà nước mà tôi từng là công dân.

Xin lỗi Nữ Hoàng Anh Elizabeth II. Tôi vẫn là thần dân của người, vì tôi sẽ được phép giữ quốc tịch Anh. Nhưng tôi phải trung thành với Hoa Kỳ và lá cờ Mỹ.

Nay tôi sẽ học lời quốc ca Lá Cờ Lấp Lánh Ánh Sao, được viết trong Chiến Tranh 1812.

Nhưng đừng bảo tôi hát nhé. Nhường việc này cho ca sĩ Beyonce thôi.

Share this post