Thứ Sáu 3 Tây tháng Ba, 2017: Lớp Nhập Môn DU LỊCH Bằng Tiếng Tây Ban Nha MIỄN PHÍ

Thứ Sáu 3 Tây tháng Ba, 2017: Lớp Nhập Môn DU LỊCH Bằng Tiếng Tây Ban Nha MIỄN PHÍ

Là một trong loạt sinh hoạt đặc biệt mừng Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu có hội trường và các phòng sinh hoạt mới, xin hân hạnh giới thiệu một buổi học nhập môn Tây Ban Nha dành cho người Việt do Giáo Sư Trần Chấn Trí (University of California, Irvine) phụ trách.

Đề tài: DU LỊCH.

Thời gian: Buổi học nhằm ngày thứ Sáu, 3 Tây tháng Ba, 2017, vào lúc 4 giờ 30 chiều đến 6:30 chiều tại hội trường mới của Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu, 14550 Magnolia Ste. 205-206, Westminster, CA 92683.

Xin liên lạc số (714) 893-3043 để ghi danh tham dự miễn phí.

Chương trình giảng dạy của Giáo Sư Trần Chấn Trí được thực hiện MỖI BUỔI HỌC MỘT ĐỀ TÀI.

Share this post

4 thoughts on “Thứ Sáu 3 Tây tháng Ba, 2017: Lớp Nhập Môn DU LỊCH Bằng Tiếng Tây Ban Nha MIỄN PHÍ

 1. Elizabeth Đặng (Tuyết) 4306
  Nguyễn Tân 3446
  Nguyễn Hữu Thinh 8855
  Nguyễn Sĩ 5316
  Nguyễn Steven 7081
  Lại Lân 3427
  Lại Nga 3122
  Tina Trần 9496
  Phạm Trong 1813
  Robert Trần 0968
  Lê Minh Trí 8297
  Nguyễn Liên 6811
  Trọng Nghĩa 4089
  Nguyễn Yến 4104
  Leon Bùi 2503
  Kỳ Nguyễn 6801
  Vũ Văn Thức 6403

 2. Trung
  Hứa Thị Nhung 9234
  Minh Nguyễn 8682
  Tú Lê 4018
  Nguyễn Thị Ngoc Tuyên 0400
  Nguyễn Thị Kim Thu 4035
  Helene La7049
  Phạm Đinh 8549
  Vũ Minh Châu 9811
  Nguyễn Liên 6811
  Phạm Như Hảo 8138
  Phạm Thị Ngọc 8138
  Hứa Nhung 9243
  Lại Ngân Hà
  Lê Tư 4018
  Trần Thi Kim Dung 2084
  Nguyễn Thúy 1956
  Nguyễn Minh 8682
  Hà Thị Thu Phương 6198
  Nguyễn Thị Kim Yên 5536
  Võ Ngoc 8071