Lớp Nhập Môn MUA SẮM Bằng Tiếng Tây Ban Nha 29 Tây Tháng Mười 2016

Lớp Nhập Môn MUA SẮM Bằng Tiếng Tây Ban Nha 29 Tây Tháng Mười 2016

Dạy tiếng Tây Ban Nha bằng Việt Ngữ thứ Bảy 29 Tây tháng Mười 2016 MIỄN PHÍ.

Đề tài: Mua Sắm.

Là một trong loạt sinh hoạt đặc biệt mừng Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu có hội trường và các phòng sinh hoạt mới, xin hân hạnh giới thiệu một buổi học nhập môn Tây Ban Nha dành cho người Việt do Giáo Sư Trần Chấn Trí (University of California, Irvine) phụ trách.

Buổi học nhằm ngày thứ Bảy, 29 Tây tháng Mười 2016 vào lúc 10 sáng đến 12 giờ trưa tại hội trường mới của Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu, 14550 Magnolia Ste. 205-206, Westminster, CA 92683.

Xin liên lạc số (714) 893-3043 để ghi danh tham dự miễn phí.

Share this post