Lớp Nhập Môn Y PHỤC Bằng Tiếng Tây Ban Nha MIỄN PHÍ thứ Sáu 3 Tây tháng Hai, 2017

Lớp Nhập Môn Y PHỤC Bằng Tiếng Tây Ban Nha MIỄN PHÍ thứ Sáu 3 Tây tháng Hai, 2017

Là một trong loạt sinh hoạt đặc biệt mừng Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu có hội trường và các phòng sinh hoạt mới, xin hân hạnh giới thiệu một buổi học nhập môn Tây Ban Nha dành cho người Việt do Giáo Sư Trần Chấn Trí (University of California, Irvine) phụ trách.
Đề tài: Y Phục.

Thời gian: Buổi học nhằm ngày thứ Sáu, 3 Tây tháng Hai, 2017, vào lúc 4 giờ 30 chiều đến 6:30 chiều tại hội trường mới của Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu, 14550 Magnolia Ste. 205-206, Westminster, CA 92683.

Xin liên lạc số (714) 893-3043 để ghi danh tham dự miễn phí.

Chương trình giảng dạy của Giáo Sư Trần Chấn Trí được thực hiện MỖI BUỔI HỌC MỘT ĐỀ TÀI.

Share this post