Luật Mới Của California 2019

Luật Mới Của California 2019

– Tháng 10 năm 2019, toàn California sẽ hủy bỏ “TẠI NGOẠI HẦU TRA” (Bail bond) – nghĩa là tòa án sẽ xem xét nếu tội nặng, gây nguy hiểm cho xã hội thì sẽ ở lại tù chờ ra tòa – Còn tội danh nhẹ sẽ được cho về nhà chờ tới ngày xử. Sẽ KHÔNG còn chuyện Bail Bond nữa – Điều này cho thấy các doanh nghiệp cho mượn tiền BAIL BOND (lấy 5%-10%) sẽ bị DẸP TIỆM tại California.

– Vào tháng 7 năm 2019 California sẽ hủy bỏ nhiều án phạt sử dụng CẦN SA – và sẽ cho hút cần sa thoải mái để sướng – miễn sao đừng phà vào mặt người khác hoặc hút gần nơi công cộng – Khi hút cần phải đứng xa nhà hàng, building công cộng ít nhất là 15 mét.

– Đầu năm 2019, xe mới mua sẽ miễn (smog check) tới 8 năm, so với trước đây là 6 năm.

– Đầu năm 2019 thẻ căn cước không cần ghi giới tính NAM hay NỮ nếu bạn không muốn tiết lộ – Nếu giới tính bạn trước đây ghi là NAM hay NỮ thì khi làm lại căn cước hoặc Driver License có thể điền mẫu DMV yêu cầu chỉ đề chữ X trong phần giới tính.

– Ai làm nghề lái xe Uber hay Lyft sẽ phải công khai hình ảnh chụp chiếc xe, bản số và chân dung tài xế trước khi đón khách.

– Năm 2019, Bạn được phép (1 người) mở nhà hàng, nấu ăn TO GO, cơm tháng tại nhà để bán cho khách. Nơi nấu ăn (bếp) của bạn chỉ cần làm đúng theo tiêu chuẩn vệ sinh của sở y tế địa phương. Bạn không cần xin giấy phép mở nhà hàng tại nhà mà chỉ cần làm đơn tay xin phép cơ quan Department of Environmental Health, là bạn sẽ bán thức ăn gì ở nhà và khai thuế lợi tức phải dưới 50,000/năm.

– Năm 2019, trường tiểu, trung học toàn California buộc phải cho học sinh ăn một bửa ăn đầy đủ dinh dưỡng – Dù là trả tiền hay được ăn Miễn Phí thì học sinh buộc phải ăn trưa, không được bỏ bất cứ bữa ăn nào vì nhà trường sẽ phải kiểm soát, theo dõi học sinh và tuyệt đối CẤM các học sinh bỏ ăn vào bữa trưa. Nếu trường hợp học sinh tự đem theo thức ăn trưa thì cũng phải báo cáo cho nhà trường biết để theo dõi.

Driving New law 2019 in California

🔳Not carrying driver’s license: $250

🔳After 6 days without a change of new address with MTO: $230

🔳Driving without insurance cause an accident: $5000 and license suspended for 5 years

🔳 Through a red light: $900

🔳Crossing two solid yellow lines : $500

🔳Turn, U-Turn and turn violation: $350 🔁

🔳Speeding (from 1-15m over): $250

🔳Speeding (from 16-25m over): $450

🔳Driving too slow: $399

🔳 Fail to Full stop at Stop Sign ⚠: $270

🔳Passing School bus when lights are flashing: $885

🔳Holding and or using the 📱cell phone while driving (1st time): $1000
Driving license suspended 3 years

🔳Parking in Bus Lane or Zone: $900

🔳Fail to turn on head lights (30 minutes) before dark: $200

🔳 Tint too dark on door glass: $199

🔳Failing to wear seat belt: $200

Children not wearing seat belts or not in accordance with Highway traffic act: $599

🔳Car pool Lane violation: $505

Share this post