Lưỡng Hổ Tranh Hùng – Đinh Văn Tiến Hùng

Lưỡng Hổ Tranh Hùng – Đinh Văn Tiến Hùng

(TVVN.ORG) Trong Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung diễn tả hai nhân vật nổi tiếng tranh hùng, đó là Đô đốc Chu Du và quân sư Khổng Minh Gia Cát Lượng bên Đông Ngô.

Nhưng có một số người cho rằng nếu dựa theo chính sử Trung Hoa thì 2 nhân vật nổi tiếng nêu trên trong truyện Tam Quốc của họ La có phần nào hư cấu.

Nhưng người viết không luận bàn việc đúng sai ở đây, mà chỉ muốn trưng dẫn sơ lược sự kiện để rút ra bài học cùng Quí độc giả ‘Luận Cổ Suy Kim’.

*CHU DU văn võ song toàn, danh tướng trẻ tuổi, cùng con Tôn Kiên là Tôn Sách hợp sức chinh chiến đánh đông dẹp bắc, xưng bá Giang Nam. Chu Du nổi tiếng nhất trong trận hỏa chiến Xích Bích chỉ dùng 3 vạn quân đánh tan 15 vạn quân Tào Tháo. Du quân ít nhưng giỏi thủy chiến. Tào Tháo quân nhiều nhưng không dám vượt sông, đóng trại trên bờ, dùng xích nối thuyền lớn với nhau theo thế ‘Liên Hoàn Thuyền’. Một đêm lợi dụng gió đông nam, sai tướng Hoàng Cái giả vờ đầu hàng, rồi dùng thế hỏa công đánh trại Tào Tháo, trong khi chiến thuyền bên Tào khóa chặt vào nhau không tản ra kịp bị hoàn toàn thiêu rụi, quân Tào hoảng kinh tháo chạy.

Sau này Kiều gia mến chuộng 2 chàng tuổi trẻ tài cao đã gả 2 cô con gái quốc sắc thiên hương và Tôn Sách lấy cô chị Đại Kiều, còn Chu Du kết duyên với cô em Tiểu Kiều – Thi hào Nguyễn Du trong truyện Kiều đã dùng điển tích này mô tả 2 chị em Thúy Kiều và Thúy Vân:

-Trộm nghe thơm nức hương lân,
Một nền Đồng Tước khóa xuân hai Kiều.

Chu Du chết khi mới 36 tuổi, Lã Quán Trung nói ông vì ghen tài Khổng Minh quá uất ức thổ huyết mà chết.

Nhưng nhiều sử gia phản bác nói Du là người rất độ lượng hào phóng, khi nằm trên giường bệnh đã cảm phục tài trí mình không bằng Gia Cát Lượng than thở rằng:

“Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng!“

*KHỔNG MINH GIA CÁT LƯỢNG, thông thiên văn địa lý, đa mưu túc kế. Lưu Bị nghe tiếng biết là hiền tài, nên 3 lần khổ công đứng dưới mưa tuyết ngoài lều tranh mới mời được Khổng Minh ra làm quân sư, phong thừa tướng thống lãnh ba quân. Nhờ tài trí mưu lược Khổng Minh cùng với Lưu Bị và 2 em kết nghĩa là Quan Vân Trường và Trương Phi đã lập nhiều chiến công hiển hách và gây dựng nhà Thục Hán.

Trận nổi danh nhất cũng tại Xích Bích, còn được gọi là ‘Thuyền cỏ mượn tên’. Ông đã dùng 20 chiến thuyền bọc rơm với cỏ, lợi dụng ngày sương mù ra khiêu chiến với địch, quân Tào Tháo sợ bị phục kích bắn tên như mưa cắm vào rơm. Khi rút về, quân Đông Ngô không một tổn thất nào, lại thu được hàng vạn mũi tên.

Chính Đô Đốc Chu Du giám sát trận này đã phải phục tài trí của Khổng Minh hơn mình.

-Sương mù mờ mịt khắp Trường giang,
Gần xa không rõ nước mênh mang,
Tên bắn như mưa thuyền không núng,
Khổng Minh đa trí vượt Chu lang.”

*Chu Du văn võ song toàn,
Khổng Minh đa mưu túc trí.

-Cảo thơm lần giở trước đèn (*)
Nhân tình thế thái còn truyền sử xanh,
Tranh giành vương bá hùng anh,
Người trong Tam quốc nổi danh một thời,
Chu Du văn võ hơn người,
Đánh đông dẹp bắc khắp nơi tung hoành.
Gia Cát sống ở lều tranh,
Ba lần Lưu Bị thân hành mời ra,
Mưu cao sách lược thông qua,
Quân sư bày kế bôn ba trận tuyền,
Làm cho Tào Tháo đảo điên,
Nổi danh lừa địch bằng thuyền cỏ rơm,
Chu Du nào có giận hờn,
Nghiêng mình bái phục người hơn ta rồi,
Nhìn lên than thở với trời :
“Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng!!! “

Song Long Giao Đấu

*Tập Cẩm Bình gian hùng quấy phá,
Đô Na Trump hào kiệt dẹp tan.

Truyên xưa ‘luận cổ suy kim’,
Ngày nay cũng thế cần tìm đâu xa,
Hãy nhìn qua nước Trung Hoa,
Ông Tập ngạo mạn tưởng lòa được ai,
Nghênh ngang lộ mặt khoe tài,
Xưng hùng xưng bá nơi ngoài biển đông,
Lưỡi bò lấn chiếm khoanh vùng,
Tham vọng mơ tưởng sẽ thành đế vương.
Than ôi! Xuất hiện ông Trump,
Con người cương quyết chẳng nhường ai đâu,
Dân tộc Tổ quốc đi đầu,
Tâm niệm ấp ủ bấy lâu trong lòng,
Ông Tập đừng có mong rằng,
Chi vài năm tới tiến bằng Cờ Hoa.
Hãy nhìn chỉ hai năm qua,
Kinh tế, quân sự bị vây tứ bề,
Bá quyền giấc mộng ngủ mê,
Sẽ lãnh hậu quả ê chề đắng cay,
Ông Tập lo lắng đêm ngày,
Nhìn tròi oán trách hai tay xuôi dần,
Than trời đầy đọa tấm thân:
“Trời đã sinh Tập sao còn sinh Trump!!! “

+ Phụ dẫn: Chắc Tập Cẩm Bình đã nhìn thấy trước sự thất bại nơi Biển Đông trong gian kế ‘Đường Lưỡi Bò Chín Khúc’ , nên đã chuyển xoay qua thủ đoạn mới ‘Một Vòng Đai, Một Con Đường’ để lôi kéo đồng minh và thôn tính các nước nhỏ bằng tung tiền cho vay hào phóng, khiến các nước này mang nợ chồng chẩt không thể trả nổi, phải dâng đất thế vào.

Và mới đây, Ngoại Trưởng Trung Cộng Vương Nghị khoe khoang sẽ tổ chức Diễn Đàn ‘Một Vòng Đai, Một Con Đường’ vào tháng 4/19 sẽ lớn hơn năm 2017, để tìm đối tượng hợp tác toàn cầu tham gia dự án. Đúng là thua keo này bày keo khác, rồi sự tham gia của Ý Đại Lợi vào ‘Con Đường Tơ Lụa Mới’ phải chăng tăng thêm ý đồ thâm hiểm của ông Tập nhằm gây xáo trộn chia rẽ các quốc gia Liên Âu và một chiêu nữa thách thức ông Trump?

Nhưng hãy chờ xem! Con đường này sẽ đứt đoạn dần dần như 9 khúc Biển Đông.

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG

(*) Ghi chú: Mượn ý 2 câu thơ trong phần mở đầu truyện Kiều của Nguyễn Du:

‘Cảo thơm lần giở trước đèn,
Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh.’

Share this post