Một Ngày Phải Khác Mọi Ngày – Khuyết Danh

Một Ngày Phải Khác Mọi Ngày – Khuyết Danh

Chào một ngày đất nước tự tiêu vong
Cội rễ văn hiến 4000 năm trốc gốc
Tuổi teen gối đầu giường Lý An, Ngô Vũ Sâm, Trương Nghệ Mưu (*) lạ hoắc
Panô giăng khắp nơi hình ảnh Chương Tử Di, Củng Lợi phơi phới toét miệng cười

Chào một ngày phát triển giống đười ươi
Đi trên xã tắc thấy người thua xa khỉ
Thấy lô cốt ngáng đường, thấy nước ngập tận mông, thấy thánh hiền sợ ma quỷ
Thấy truyền thống chống ngoại xâm co rúm lại vì… tiền

Chào một ngày vong bản vì… hèn
Sống chết mặc bay, túi thầy vô cảm
Ải Nam Quan nằm ngoài ranh giới Việt Nam, xưa rồi Diễm
Nước mắt Nguyễn Trãi khóc Phi Khanh rơi ở tận nước Tàu

Chào một ngày bãi biển hóa nương dâu
Thác Bản Giốc rời Cao Bằng vỗ cánh
Thắng cảnh để lại của tiền nhân bị cháu con ghẻ lạnh
Các di tích, kỳ quan cứ mất tích đều đều
Chào một ngày hình chữ S ốm tong teo
Tài nguyên bôxít bị đào như bọ xít
Nhôm và đô la, chẳng thấy đâu chỉ thấy đất Tây Nguyên rên xiết
Ô nhiễm mạch ngầm, nước sông làm nghẹt thở chín con rồng
Chào một ngày long mạch bị xới tung
Máu bầm đất đỏ Bazan, máu tràn ra hải đảo.

Ai cho phép Hoàng Sa, Trường Sa thành Tam Sa lếu láo
Tội nghiệp rừng cọc nhọn của Hưng Đạo Đại Vương trên sóng Bạch Đằng
Chào một ngày giống hệt cõi âm
Những xác chết anh hùng bật dậy
Máu trả máu, đầu trả đầu. Nhớ đấy!
Mãi quốc cầu vinh tất quả báo nhãn tiền
Chào một ngày soi rõ mặt anh em
“Ngày soi rõ mặt anh em” nhất định sẽ đến gần…

Khuyết Danh

(*) Những đạo diễn và diễn viên nổi tiếng của Trung Cộng

Share this post