Một triệu người Mỹ sắp bị cắt trợ cấp Food Stamp – Linh Lan

Một triệu người Mỹ sắp bị cắt trợ cấp Food Stamp

Theo trung tâm Center of Budget Policy & Priorities, một triệu người nghèo nhất của Hoa Kỳ sẽ bị cắt giảm khỏi chương trình SNAP (Supplemental Nutrition Assistance) vào cuối năm 2016, ngay cả khi họ đang cố gắng tích cực làm việc.

Cali Today News – Theo đó, thời hạn ba tháng sẽ được tái thiết lập đối với những người thất nghiệp trưởng thành có độ tuổi từ 18 đến 50 – những người không bị tàn tật hay không phải nuôi trẻ em. Họ sẽ bị cắt khỏi chương trình Food Stamp cho dù họ không thể tìm được việc làm hoặc không tham gia vào các chương trình huấn luyện nghề nghiệp.

Kể từ cuộc suy thoái năm 2008, các tiểu bang Hoa Kỳ đã nới rộng thời hạn trợ cấp của chương trình SNAP cho những cá nhân bị rơi vào thời kỳ khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. Luật phúc lợi của liên bang ban hành năm 1996 đã đặt ra một thời hạn ba tháng cho những người thất nghiệp được phép xin trợ cấp từ SNAP, và thời hạn này chỉ có hiệu lực trong thời kỳ 36 tháng. Nghĩa là nếu một người bị thất nghiệp hoặc đang trong thời gian tham gia chương trình huấn luyện để tìm việc, họ sẽ được trợ cấp từ SNAP trong ba tháng, sau thời kỳ đó trợ cấp sẽ tự động bị cắt dù cho họ vẫn chưa tìm được việc làm. Và phải sau 36 tháng họ mới có thể nộp đơn xin nhận trợ cấp lại. Trong những năm qua, một số tiểu bang đã quyết định kéo dài thời hạn ba tháng của luật liên bang. Nhưng với tỷ lệ thất nghiệp hiện nay đã giảm xuống 5.8%, việc kéo dài thời hạn sẽ không còn hiệu lực trên 40 tiểu bang Hoa Kỳ. Thông tin này sẽ là một cơn ác mộng cho những người đang phải vật lộn để kiếm việc làm vì sắp tới đây, nguồn trợ cấp thực phẩm từ SNAP sẽ không còn nữa.

Luật liên bang cho phép các tiểu bang kéo dài thời hạn ba tháng tại những khu vực mà họ xác định là có tỷ lệ thất nghiệp cao trong thời gian dài, nhưng có rất ít khu vực tại các tiểu bang đáp ứng được điều kiện này. Vì vậy cho đến năm 2016, có đến khoảng một triệu người Hoa Kỳ, những người nhận trợ cấp từ SNAP sẽ bị cắt trợ cấp.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết rất nhiều người nằm trong số bị áp dụng thời hạn ba tháng có thu nhập trung bình hàng tháng khoảng 19% của mức nghèo, và họ thường không có đủ điều kiện để nộp đơn cho những quỹ hỗ trợ thu nhập khác. Khoảng 1/3 những người này có độ tuổi trên 40. Trong số những người nhận trợ cấp từ SNAP hiện nay, một nửa trong số đó là người da trắng và 1/3 là người Mỹ gốc Phi và 1/10 là người gốc Tây Ban Nha.

Linh Lan (Theo Alternet.org)

Share this post