Mỹ Đổi Tên Đường, Trung Cộng Nổi Điên – Trần Thị Sông Dinh

Mỹ Đổi Tên Đường, Trung Cộng Nổi Điên – Trần Thị Sông Dinh

Cali Today News – Trung Cộng phản ứng mạnh mẽ khi Thượng Viện Hoa Kỳ đồng loạt thông qua việc đổi tên đường từ International Place ở Hoa Thịnh Đốn thành đường mang tên Lưu Hiểu Ba, một nhà văn bị bắt sau vụ thảm sát Thiên An Môn, một nhà đối kháng lừng danh của Trung Cộng từ vụ Thiên An Môn đến nay, một khôi nguyên Nobel Hòa Bình (2010) bị nhốt tù từ năm 2008 đến nay qua bản án 11 năm tù vì tội soạn thảo Tuyên Ngôn 08 nhằm bảo vệ cải tổ chính trị hòa bình tại Trung Quốc.

Con đường này là nơi Trung Cộng đặt tòa đại sứ. Như vậy, Tòa Đại Sứ Trung Cộng tại Hoa Kỳ đặt tại 3505 International Place, sẽ có tên mới 1 Liu Xiaobo Plaza.

Như vậy, mọi thư tín và công văn của Tòa Đại Sứ Trung Cộng tại Mỹ sẽ phải ghi tên nhà đối kháng Lưu Hiểu Ba.

Báo chí Trung Cộng tấn công sự thay đổi này, xem là một hành động chơi dơ, trước đà vươn lên của Trung Cộng.

Luật đổi tên đường nói trên do Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz đề ra, và được Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio, cũng như Thượng Nghị Sĩ Pat Toomey đồng bảo trợ.

Trần Thị Sông Dinh

Share this post