Ngôi Trường Nhật Bản Chỉ Có Duy Nhất 1 Học Sinh – Sưu Tầm

Ngôi Trường Nhật Bản Chỉ Có Duy Nhất 1 Học Sinh – Sưu Tầm
 
Trong khi hu hết các trường hc đu đt ra mt ch tiêu nht đnh v s lượng hc sinh ri mi m lp, thì Nht Bn có mt ngôi trường trung hc mà ch có duy nht 1 hc sinh theo hc, và tt c các thy cô trong trường đu dn hết tâm sc đ ging dy cho em.
 
Đó Trường Trung Học Tobishima nằm hòn đảo Tobishima ngoài khơi tỉnh Yamagata thuộc vùng biển Nhật Bản. Ngôi trường này vốn đã đóng cửa từ nhiều năm trước, nhưng nay lại sẵn sàng mở cửa để chào đón mt hc sinh duy nht – cu bé Shibuya Arata, 15 tui.

ngôi trường Nhật Bản chỉ có duy nhất 1 học sinh
Trong 3 năm trung hc, quá trình hc tp và phát trin ca Shibuya không khác gì các lp hc gia sư mt kèm mt. Ch có mt hc sinh nhưng có đến 5 giáo viên c đnh đ dy các môn hc khác nhau. Chưa k nhà trường còn mi các giáo viên thi v v dy các môn hc k năng như tiếng Anh cho cu bé.

ngôi trường Nhật Bản chỉ có duy nhất 1 học sinh
Đúng vi tinh thn “hc đi đôi vi hành”, Shibuya cũng được thc hành trên các thiết b hc tp hin đi do nhà trường cung cp. Tt nhiên ngôi trường vn đã b đóng ca vì không có hc sinh thì không th có sn công c hc tp và ging dy được. Nh s có mt mang đến làn gió mi ca nam sinh Shibuya, nhà trường đã chi tn 100 triu Yên đ mua các thiết b cn thiết nht cho cu bé sut 3 năm trung hc.
ngôi trường Nhật Bản chỉ có duy nhất 1 học sinh
ngôi trường Nhật Bản chỉ có duy nhất 1 học sinh
ngôi trường Nhật Bản chỉ có duy nhất 1 học sinh
Shibuya đi hc mt mình nhưng không h cô đơn. Mi hot đng ca trường đu xoay quanh s trưởng thành ca Shibuya. Thnh thong nhà trường s đưa Shibuya đến các trường hc lân cn đ cu bé tham gia các hot đng văn hóa, th thao cùng các bn đng trang la. Thm chí cu bé còn là “con cưng” ca tt c người dân trên hòn đo vn ch toàn người ln tui. Khi rnh ri h s đến trường cùng tham gia các hot đng ngoi khóa như hot đng th dc, thư pháp, th công vi Shibuya. Gn như tt c nhng người ln trên đo đu đã đng hành cùng cu bé trong sut nhng năm tháng trung hc này.
Trước đây hòn đo Tobishima khá nhn nhp, nhưng người dân đã di cư đến các thành ph đ tìm kiếm mt cuc sng hin đi hơn. Nhng người tr tui cũng ri đi, dn dn hòn đo này tr thành nơi ca nhng c ông c bà vi tui th trung bình là 65. S xut hin ca gia đình cu bé Shibuya không ch mang đến làn gió mi m, mà còn khơi dy tình cm m áp gia con người vi con người.
Cu bé Shibuya được dy d đy đ các lp văn hóa, và hơn thế na là nhng bài hc v s trách nhim cũng như phát trin nhân cách con người. Trong ngày tt nghip, Shibuya đã phát biu: “Tuy không có bt kỳ đàn anh, đàn ch hay đàn em nào bên cnh mình trong sut 3 năm nay, nhưng con không h thy cô đơn hay lc lõng”

Hình
nh cậu học trò Shibuya phát biu khi mi vào nhp hc (trái) và 3 năm sau cũng ti bc ging này, cu lên đc din văn tt nghip.
Qu thc, không có bui tt nghip nào li đc bit như ca cu bé Shibuya. Tt c người dân trong làng, ban giám hiu và các thy cô trong trường đu ăn mc gn gàng lch s đến tham d và chúc mng cho cu bé như người thân rut tht trong nhà.
Ngày Shibuya tt nghip cũng là lúc ngôi trường Tobishima đóng ca thêm mt ln na. Câu chuyn tht bun nhưng cũng tht xúc đng v ý thc trách nhim trong s nghip giáo dc ca người Nht. Ch cn có 1 hc sinh cn được hc tp, thì nhng người cm cân ny mc như thy cô giáo trên hòn đo Tobishima ca Nht s không ngn ngi truyn th tt c kiến thc v c văn hóa và nhân cách đ hc sinh trưởng thành toàn din.
 

 

Share this post