Người Ký Giả Mỹ Cứu 101 Người Việt Vào Tháng 4 Năm 1975 Đã Qua Đời – Trường Giang

Người Ký Giả Mỹ Cứu 101 Người Việt Vào Tháng 4 Năm 1975 Đã Qua Đời – Trường Giang

Delany
Kevin Delany

Ông tắt hơi cuối cùng tại nhà dưỡng lão ở Bethesda. Theo lời vợ ông, bà Joan Kenan, ông đã mắc bệnh Alzheimer từ lâu. Ông là ký giả ở New York và đến VN vào năm 1971 với tư cách trưởng phòng Báo Chí của đài ABC.

Vào những tháng cuối cùng của cuộc chiến VN, từ Washington, ông quay lại Sài Gòn. Vào năm 2006, ông viết: “Lúc đó 20 sư đoàn lính Bắc Việt làm các thành phố của Việt Nam Cộng Hòa hết cái này ngã đến cái kia thất thủ và dân Sài Gòn dần dần biết kết cuộc bi thảm là không tránh được’.

Ở Sài Gòn lúc đó có 15 cộng tác viên của đài ABC rất muốn ra đi và dần dần con số này ‘phình lên’ đến 101 người, vì gia đình họ kéo đến xin theo. Ông Delany bằng lòng nhận trách nhiệm dàn xếp để giúp họ ra đi.

Lúc đó chính phủ VNCH không còn hoạt động để cấp visas, nhưng Tòa Đại Sứ Mỹ đồng ý để số người này rời Sài Gòn trên các máy bay trực thăng quân sự. Mặc cho bao năn nỉ, đe dọa, người Quân Cảnh gác cửa không cho đoàn xe vào phi trường.

Nhưng tiền luôn làm con người tối mắt trong mọi hoàn cảnh, ông Delany nhét một đống đô la vào tay người Quân Cảnh và ngay lập tức, người lính này bảo: “Lẹ lên, qua đi”.

Trong lễ tưởng niệm, người bạn 40 năm của ông là Martin T.Walsh bùi ngùi nhắc lại: “Xong việc đó là Kevin vội vã trở về Sài Gòn quay cảnh xe tăng Việt Cộng tràn vào, tôi hỏi ‘này cậu có sợ không?’ thì Kevin nói ‘không đâu, tớ phải hoàn thành phóng sự này’

Kevin Delany là một con người chuyên nghiệp, ông đã hứa cái gì là sẽ làm cho bằng được, nhưng sau đó ông không bao giờ kể công với ai cả, dù đã cứu trên 100 người.

Trường Giang (Washington Post)

Share this post