Nguyên Tắc Mà Mọi Người Cần Lưu Ý – Luân Lê

Nguyên Tắc Mà Mọi Người Cần Lưu Ý – Luân Lê

Đối với dư luận viên hoặc tuyên truyền viên, bạn nên chặn ngay trương mục đó, vì đó không phải đối tượng để đối thoại và có nghĩa vụ, trong khi bọn họ còn đang nhận lương từ chính chúng ta trả cho để phá hoại và ngăn cản văn minh của xã hội. Chúng ta chỉ có quyền và nghĩa vụ với chính quyền – quyền giám sát và làm chủ nhà nước, vì vậy, chúng ta chỉ cần đưa ra các yêu cầu và đòi hỏi đối với chính quyền (nhà nước), buộc họ phải trả lời hoặc giải quyết. Chúng ta có quyền lực và trả lương cho nhà nước để làm việc đó.

Bởi thế, ở đây không có tự do ngôn luận với dân chủ với đám người đi phá hoại mà còn đang ăn lương của chúng ta – dư luận viên. Chúng ta không cần phải giải thích hay đối thoại hay áp dụng các nguyên tắc như giữa chúng ta với nhà nước. Vì thế, bất cứ trương mục dư luận viên hay tuyên truyền viên nào nếu được phát hiện, nếu không đi quá vào không gian của ta, ta chặn ngay lập tức các trương mục đó lại để tâm trí đòi hòi dành cho phía nhà nước (đương nhiên gồm cả Đảng Cộng Sản vì họ đang nắm quyền lực của nhà nước theo hiến pháp hiện hành).

Thật ngu ngốc khi đi đối thoại hoặc là nói về tự do ngôn luận với đám phá hoại lại còn nhận lương từ chính chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ biến mình thành những kẻ ngu ngốc như thế. Mỗi khi bạn tranh luận với bọn họ, là nhân dân mất thêm những đồng tiền xương máu và chúng ta mất đi thời gian quý báu để làm việc hữu ích.

Share this post

One thought on “Nguyên Tắc Mà Mọi Người Cần Lưu Ý – Luân Lê