Nhà Lý – Lý Long Tường “Ông Tổ Tị Nạn” – Hiền Vy & Nguyễn Phục Hưng

Năm 1226, để bảo toàn tính mạng và lo việc thờ cúng tổ tiên, Lý Long Tường đã mang đồ thờ cúng, vương miện, áo long bào và thanh thượng phương bảo kiếm truyền từ đời Vua Lý Thái Tổ cùng sáu ngàn gia thuộc qua cửa Thần Phù, Thanh Hóa chạy ra biển Đông trên ba hạm đội. Sau một tháng lênh đênh trên biển, đoàn thuyền gặp bão lớn phải ghé vào Đài Loan. Khi Lý Long Tường quyết định lên đường thì con trai là Lý Long Hiền ốm nặng nên phải ở lại cùng 200 gia thuộc. Trên đường đi tiếp, đoàn thuyền bị bão dạt vào Trấn Sơn, huyện Bồn Tân, tỉnh Hoàng Hải, trên bờ biển phía tây Cao Ly (gần Pusan ngày nay). Tương truyền rằng trước đó Vua Cao Tông của Cao Ly nằm mơ thấy một con chim cực lớn bay từ phương Nam lên, vì vậy ông lệnh cho chính quyền địa phương tiếp đón ân cần, và đồng ý cho Lý Long Tường ở lại dung thân.

Tại đây Lý Long Tường cùng tướng sĩ, gia thuộc trồng trọt, đánh cá, chăn nuôi. Ông cho mở Độc Thư Đường dạy văn (thi phú, lễ nhạc, tế tự) và Giảng Võ Đường dạy võ (binh pháp, võ thuật). Học trò theo học rất đông.

Ông Lý Long Tường có rất nhiều công trạng bảo vệ Đại Hàn chống lại 2 cuộc xâm lăng của quân Nguyên.

Năm 1232, Đại Hãn Oa Khoát Đài đem quân tiến đánh Cao Ly bằng hai đường thủy bộ. Về đường thủy, quân Nguyên Mông vượt biển tiến đánh Hoàng Hải nhưng bị Lý Long Tường lãnh đạo tướng sĩ, gia thuộc và quân dân địa phương đẩy lui. Khi ra trận, ông thường cưỡi ngựa trắng đôn đốc quân sĩ, nhân dân gọi ông là Bạch Mã Tướng Quân.

Năm 1253, Đại Hãn Mông Ca lại đem quân đánh Cao Ly lần thứ hai. Quân Nguyên Mông do Đường Cơ chỉ huy tấn công Hoàng Hải cả đường thủy lẫn đường bộ. Lý Long Tường lãnh đạo quân dân trong vùng chống trả quân Nguyên Mông suốt 5 tháng ròng. Sau chiến công này, Vua Cao Ly đổi tên Trấn Sơn thành Hoa Sơn, phong Lý Long Tường làm Hoa Sơn Tướng Quân. Nơi quân Nguyên Mông đầu hàng gọi là Thụ Hàng Môn và Vua Cao Ly cũng cho lập bia tại đây để ghi công

Khi mất, ông được chôn tại chân núi Di Ất, gần Bàn Môn Điếm bây giờ. Thời gian sống ở Hoa Sơn, Lý Long Tường thường lên đỉnh núi ngồi trông về phương Nam mà khóc, nơi ấy gọi là Vọng Quốc Đàn.

Một điều rất đặc biệt là trong khoảng năm 1232 đến 1253, quân Mông Cổ chiếm gần hết Âu Châu và Á Châu. Đoàn quân xâm lăng này chỉ bị dừng lại ở Việt Nam và Triều Tiên, tức là Đại Hàn bây giờ. Điều thú vị và rất hãnh diện của dân tộc Việt Nam. là ở Việt Nam, quân Nguyên đại bại dưới tay Trần Hưng Đạo mà chúng ta sẽ học trong vài kỳ tới và ở Cao Ly, quân Nguyên bị bại dưới tay Lý Long Tường, 2 chiến tuyến khác nhau và 2 vị tướng Việt Nam tài giỏi nhưng cùng một giòng máu Lạc Hồng.

Share this post