Nhận ghi danh lớp học hàm thụ (online) miễn phí

Đề tài: Điện Toán Căn Bản, dành cho người chưa biết nhiều về điện toán hoặc muốn ôn lại kiến thức

Thời gian học: Lớp học bắt đầu ngày Chúa Nhật lúc 9 giờ sáng giờ California, Hoa Kỳ. Lớp học mỗi Chúa Nhật, mãn khóa 1 Tây tháng Tư 2015.

Điều kiện học:

Học viên cần có một trong những máy điện toán sau đây:

– Điện thoại thông minh (bất cứ hệ thống điều hành nào)
– Tablet PC (bất cứ hệ thống điều hành nào)
– Máy điện toán (bất cứ hệ thống điều hành nào)

Bấm vào đây để ghi danh: GHI DANH HỌC HÀM THỤ

Hết hạn ghi danh lúc 12 giờ đêm ngày thứ Bảy 17 Tây tháng Giêng 2015.

Ban Giảng Huấn

Share this post