Những Quy Định Mới Về Chương Trình Đầu Tư EB5 Sẽ Ra Sao? – Lê Minh Hải

Những Quy  Định Mới Về Chương Trình Đầu Tư EB5 Sẽ Ra Sao? – Lê Minh Hải

(TVVN.ORG) (Robert Mullins International) Kỹ nghệ đầu tư EB5 đang mong muốn Tòa Bạch Ốc trì hoãn những quy định mới về chương trình đầu tư EB5.

Những quy định mới này đề nghị:

– Tăng số tiền đầu tư EB5,

– Cho Sở Di Trú (USCIS) quyền quyết định những Vùng Việc Làm (Đựợc Xem) Là Tiêu Điểm (tức Targeted Employment Area – TEA), tức những vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao,

– Cho phép được dùng ngày ưu tiên cũ nếu nhà đầu tư nộp đơn I-526 với một dự án mới.

Bất đồng chính kiến của các dân biểu quốc hội về chương trình đầu tư EB5 là việc phân chia vùng thành thị và vùng hẻo lánh. Việc tập trung những Vùng Việc Làm (Được Xem) Là Tiểu Điểm của Sở Di Trú gần như sẽ ảnh hưởng đến 80% các đề án của EB5 hiện nay trong thị trường đầu tư. Với quyết định của Sở Di Trú quy định những vùng nào có tỷ lệ việc làm thấp sẽ nhiều phần trao cho những tiểu bang xa xôi như Iowa và Vermont sẽ nhận được nhiều đầu tư EB5.

Tuy nhiên, nguồn đầu tư hàng tỷ Mỹ Kim của EB5 sẽ không biến mất. Kỹ nghệ đầu tư EB5 sẽ tiếp tục đòi hỏi các tiểu bang và các thành phố được quyền quy họach những vùng được xem có tỷ lệ thất nghiệp cao. Những đề án ở thành thị hiện nay chiếm 80% số đầu tư của EB5.

Tương tự, kỹ nghệ đầu tư EB5 cảm nhận rằng việc tăng nguồn vốn đầu tư trên 1 triệu Mỹ Kim sẽ gần như làm ngưng 100% các đề án. Nó có thể mất nhiều tháng hoặc nhiều năm để phục hồi thị trường đầu tư EB5. Nhưng thực tế cho thấy, theo một số chuyên gia nhận định, các nhà đầu tư có khả năng từ Việt Nam có thể không gặp vấn đề đáp ứng những quy định mới về việc tăng số tiền đầu tư tối thiểu.

Tại Hoa Thịnh Đốn, các nhà đại diện EB5 đã thường xuyên cố vấn Sở Di Trú nên cẩn thận khi xem xét những quy định mới về EB5. Sở Di Trú không cần thiết phải lắng nghe những người đại diện này, nhưng họ cần phải chú ý nếu Tòa Bạch Ốc muốn mọi thứ phải tiến hành suông sẻ đối với Những Trung Tâm Vùng (xin ghi nhớ rằng con rể của tổng thống, Jared Kushner, đang tham gia rất nhiều vào những đề án EB5).

Sẽ rất dễ dàng làm trì hoãn những quy định mới về EB5 trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Nếu Văn Phòng Quản Trị Và Ngân Sách, được kiểm soát bởi Tòa Bạch Ốc, nói rằng Sở Di Trú cần cung cấp một kế hoạch sửa đổi và điều này sẽ làm trì hoãn những quy định mới.

Hoặc, Sở Di Trú có thể tuyên bố những quy định mới vào tuần tới nhưng trì hoãn ngày có hiệu lực đến 6 tháng, hoặc 12 tháng. Điều này sẽ giúp cho quốc hội có thì giờ để đi đến sự chấp thuận toàn bộ những quy định mới.

Điều cũng có thể xảy ra là Sở Di Trú sẽ phải tranh luận việc này trước tòa án liên bang và sẽ trì hoãn những quy định mới nhiều tháng. Hiện nay, chúng ta chỉ có thể đoán về những sự thay đổi sau cùng mà quốc hội sẽ làm. Điểm chính là sự thay đổi của quốc hội về vốn đầu tư có thể thấp hơn luật mới của Sở Di Trú. Quốc hội có thể tăng mức vốn tối thiểu từ 500 ngàn Mỹ Kim lên 925 ngàn Mỹ Kim cho chương trình đầu tư Trung Tâm Vùng và tăng 1 triệu 250 ngàn cho các kế hoạch đầu tư ở những nới KHÔNG nằm trong Những Vùng Việc Làm Đáng Quan Tâm.

Điểm quan trọng khác là bất cứ sự thay đổi nào từ quốc hội sẽ thay thế bất cứ luật nào từ Sở Di Trú.

Những thay đổi của Sở Di Trú đã được phổ biến. Có thể có một vài thay đổi vào phút chót trước ngày 23 tháng Ba, 2018, nhưng cho đến nay có vẻ như Sở Di Trú muốn tăng vốn đầu tư tối thiểu từ 500 ngàn Mỹ Kim lên 1 triệu 350 ngàn cho Những Vùng Việc Làm Đáng Quan Tâm, và vốn đầu tư tối thiểu ở những vùng khác tăng lên 1 triệu 800 ngàn Mỹ Kim.

Không ai nghĩ rằng chương trình đầu tư EB sẽ chấm dứt. Đầu tư ngoại quốc và tạo việc làm ở Hoa Kỳ luôn luôn được hoan nghênh. Chắc chắn sẽ có những thay đổi về luật lệ, nhưng sẽ chẳng ảnh hưởng bao nhiêu đối với những nhà đầu tư giàu có.

Sau cùng, chưa có gì chắc chắn để kết luận bây giờ. Chúng ta chỉ đợi để xem điều gì sẽ xảy ra trong vài tuần lễ nữa.

Hỏi Đáp Di Trú

– Hỏi: Người đầu tư có thể nộp nhiều đơn I-526 để phòng hờ đương đơn chính qua đời không?

– Đáp: Câu trả lời là được. Người đầu tư có thể nộp một đơn cho chính mình và đơn thứ hai cho người phối ngẫu. Hoặc người đầu tư có thể nộp hai đơn I-526 với Đầu Tư Trực Tiếp và Đầu Tư Gián Tiếp trong trường hợp có một hồ sơ không được thuận lợi.

– Hỏi: Hiện nay, những vùng được xem có tỷ lệ thất nghiệp cao (TEA) được yêu cầu phải xem xét lại mỗi năm. Điều gì sẽ xảy ra nếu các viên chức chính phủ không xem xét lại những vùng này là TEA vì đã có sự phát triển trong thống kê tỷ lệ người thất nghiệp?

– Đáp: Trung Tâm Vùng phải tăng số tiền đầu tư đối với những vùng không còn tỷ lệ thất nghiệp thấp nữa. Hiện nay số tiền đầu tư là 1 triệu Mỹ Kim.

– Hỏi: Đạo luật Bảo Vệ Tuổi Trẻ Em (CSPA) được áp dụng trong chương trình đầu tư EB5 có chỉ tiêu chiếu khán (visa) riêng không?

– Đáp: Người con phải dưới 21 tuổi khi đơn I-526 được nộp cho Sở Di Trú USCIS để hợp lệ theo cách tính tuổi của đạo luật CSPA. Nếu có thời gian chờ đợi chỉ tiêu chiếu khán, đạo luật CSPA chỉ áp dụng với thời gian duyệt xét đơn của Sở Di Trú, hiện nay kéo dài khoảng 2 năm. Người con sẽ không hợp lệ nếu trên 21 tuổi trong thời gian chờ đợi chỉ tiêu chiếu khán. Vì thế, người đầu tư nên nộp đơn càng sớm càng tốt để tránh tình trạng này.

Share this post