All Stories

Sóng vỗ chì chộp. Bọt trắng xoá trào lên rồi vô cảm tan biến trên bãi biển hoang sơ. Nó…