All Stories

Mặt Trời

Thời gian phát hiện: Năm 1520. Nội dung phát hiện: Mặt trời là trung tâm của vũ trụ, trái đất…
Thư Cho Em Hương

Thư cho em Hương ngoài đèo, cục trưởng cục cứt Em phải nhanh chóng lên trang báo xin lỗi nhân…