All Stories

Nghệ – ThayThuocCuaBan

Tên khác Nghệ, khương hoàng Tên khoa học: Curcuma longa L. (Curcuma domestica Lour.). Họ: Gừng Zingiberaceae.  Cây Nghệ Mô…