All Stories

Thắng Thua – Sưu Tầm

Có một hòa thượng lên núi chặt củi, trên đường trở về, ông nhìn thấy một cậu thiếu niên đã…