All Stories

Taken 3 – Nguyễn Ngọc Chấn

Bryan Mills:Liam Neeson Lenore: Famke Jansen Kim: Maggie Grace Stuart: Dougray Scott Đạo diễn: Olivier Megaton Taken là bộ phim…
Lương Y như Từ Mẫu –

Sau ngày 30 tháng Tư năm 1975, nhân dân miền Nam Việt Nam lâm vào một tâm trạng hoang mang…