All Stories

Ý Đẹp, Lời Đẹp

Bài 1: Xâu Chuỗi Trong Tâm Hồn – Khuyết Danh Có một ngôi chùa, nhân vì thờ một xâu chuỗi…
TED 2 – Nguyễn Ngọc Chấn

John: Mark Wahlberg, Ted: Seth MacFarlane, Samantha: Amanda Seyfried, Tami-Lynn: Jessica Barth Đạo diễn: Seth MacFarlane Năm 2014 Universal tung…