All Stories

Tim Mật

Trầm đứng dưới cây Khuynh Diệp lá dài dài, nhọn nhọn, mấy chú ong cứ xập xòe đáp trên những…