All Stories

Linh Tử – Lê Hiếu

Crémation au Japon: Tỷ lệ người Nhật chọn không tang lễ, không nghĩa địa sau khi chết đang gia tăng!…
Nói – Tiểu Tử

“Nói”, không phải dễ. Thật vậy! Những gì mình nói, gặp ông Mít nghe xuôi tai, ổng gật gù: “Thằng!……