All Stories

“Đạo” mặt dầy!

Không phải nói nhiều, chỉ cần xem hình Supertree Grove tại Gardens by the Bay (Tân Gia Ba) dưới đây…