All Stories

Chappie – Nguyễn Ngọc Chấn

Chappie: Sharlto Copley, Deon Wilson: Dev Patel, Yolandi: Yo-Landi Visser, Vincent Moore: Hugh Jackman Michelle Bradley:Sigourney Weaver Hippo: Brandon Auret…

Chúng ta hãy cùng nhau ngẫm lại câu giải thích giờ đã thành nổi tiếng của ông Phó Ban Tuyên…

Le Monde có phóng sự điều tra đáng chú ý mang tựa đề «Tổ hợp tội ác», thuật lại nhiều…
Đi Chợ Cho Vợ

1. Hồi nhỏ ở dưới quê, nhà mình ở gần gia đình một ông người Bắc di cư tên là…